Energieneutrale tunnel, voorbeeld voor duurzaam Rotterdam

Als participant van de Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander heeft Croonwolter&dros 8 april jl. een inspirerend webinar gegeven over ’s werelds eerste energieneutrale tunnel. Deze tunnel, de Rottemerentunnel, is in 2024 gereed en is onderdeel van de nieuw aan te leggen energieneutrale snelweg die de A16 met de A13 verbindt. 

Samen met de andere bij GBC Rotterdam Alexander aangesloten bedrijven en organisaties werken wij aan het verduurzamen en verlevendigen van de regio Rotterdam. De 11 km energieneutrale snelweg met de energieneutrale tunnel ligt om de hoek bij Rotterdam Alexander. Een mooi voorbeeld hoe Croonwolter&dros meewerkt aan de verduurzaming van de omgeving Rotterdam. De bouwcombinatie De Groene Boog*, waar Croonwolter&dros onderdeel van is, is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, de bouw als de financiering van het project en verzorgt na de realisatie 20 jaar het beheer en onderhoud. 

In het webinar sprak Onno Sminia, innovatiemanager bij Croonwolter&dros met Stefan van der Voorn, Contractmanager Project A16 Rotterdam bij Rijkswaterstaat en Hans Pos die namens Croonwolter&dros ontwerp en testmanager is bij de A16 Rotterdam. 

Ruim 50 zakenrelaties van GBC Rotterdam Alexander bezochten het webinar waar Stefan van der Voorn begon met het vertellen over het ontstaan van dit unieke project in Rotterdam. Deze tunnel van de toekomst zal ongeveer twee kilometer lang zijn en komt ten noorden van de gemeente Rotterdam te liggen. Tunnels zijn binnen de infrastructuur enorme energieverbruikers, waardoor het energieneutraal maken hiervan erg waardevol is. Dit wordt bij het project gedaan door veel slimme technologieën te combineren, zonnepanelen te plaatsen en warmte op te slaan.

Na deze introductie leidde Onno Sminia het interactieve gesprek. Zij namen de aanwezigen mee in de recente ontwikkelingen en innovaties van ’s werelds eerste energieneutrale tunnel. Tevens de eerste tunnel ter wereld met een circulair materialenpaspoort

Voor het uitvoeren van het project worden verschillende technieken en innovaties gebruikt. Eén van de innovaties die bij de A16 Rotterdam wordt ingezet is de digitale tunneltweeling. De tunneltweeling bestaat uit drie pijlers te weten; een database met 3D-modellen, informatie en het virtual reality gedeelte waarmee de tunnel virtueel bediend kan worden en kan worden ingezet voor onder andere trainingen van hulpdiensten. Door gebruik te maken van deze technologie kan het projectteam nog voordat de tunnel daadwerkelijk in gebruik is bijvoorbeeld het energieverbruik in kaart brengen. Zo kan op voorhand worden bepaald hoeveel zonnepanelen nodig zijn.

Aan de hand van vele enthousiaste reacties zal deze sessie zeker nog een vervolg krijgen bij GBC Rotterdam Alexander. 

*De Groene Boog is een bouwcombinatie van de TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis en Besix, Dura Vermeer en Van Oord.  

Stuur artikel door