Elektrisch rijden en glasvezel in opmars

Tijdens het Athloncongres voor mobiliteitsmanagers werd bevestigd dat de elektrische bedrijfsauto in de leasemarkt in opmars is. Dat blijkt ook uit carbon footprint van het eerste halfjaar van Croonwolter&dros. Naast elektrisch rijden zijn de toepassing van modulair bouwen (legolisering) en solar optic fibre van grote invloed op onze emissie.

Technologie maakt de wereld om ons heen steeds intelligenter met technologische toepassingen die ons leven steeds veiliger, duurzamer en comfortabeler maken. Maar technologie vraagt ook energie. Croonwolter&dros neemt de verantwoordelijkheid voor het besparen van energie en het beperken van CO2-emissie zowel voor onze klant als ook in onze eigen bedrijfsvoering. Wij voeren hiervoor een meerjarenbeleid. Zo bepalen we elk half jaar onze carbon footprint. Daarnaast passen we conform ons Energie actieplan 2018-2020 nieuwe energiebesparings- en CO2 reductiemaatregelen toe om onze bedrijfsvoering duurzamer te maken.

Carbon Footprint H1 2019

De carbon footprint van Croonwolter&dros van het eerste half jaar van 2019 laat zien dat onze emissie licht is gedaald ten opzichte van dezelfde periode 1 jaar geleden. De grootste invloedfactoren waren een afname van het energieverbruik in onze gebouwen, meer groene energieopwekking en minder brandstofverbruik.

Het lagere energieverbruik is te danken aan het afstoten van een aantal panden en te kiezen voor een duurzamere huisvesting. Ook het gebruik van zowel elektrische auto’s als deelauto’s en een aanzienlijke afname in het brandstofverbruik van zakelijke verkeer (privé auto’s, vliegverkeer, OV) leidde tot minder uitstoot. Met legolisering ofwel het modulair bedenken, ontwerpen en plug & play prefabriceren van installatiedelen wil Croonwolter&dros flink doorpakken. Dit jaar wordt, geheel volgens onze doelstelling, vergaande legolisering toegepast in grote projecten in de sector utiliteit. Daarnaast past  Croonwolter&dros waar mogelijk, Solar Optic Fibre (SOF) toe in tunnelprojecten. Zo wordt bij het tunnelproject de Rijnlandroute al SOF toegepast.

Het forse aantal werken in uitvoering in deze periode zorgde voor een toename van het brandstofverbruik en betekende per saldo een lichte stijging van de totale uitstoot in deze periode ten opzichte van het referentiejaar 2017.

Meer weten over ons CO2 beleid? Kijk op onze CO2 pagina.

Stuur artikel door