Eerste werkschip door nieuwe sluis Eefde

Op 18 maart om 9.00 uur voer voor de eerste keer een schip door de nieuwe, tweede sluis in Eefde. Deze geplande schutting van een werkschip maakte onderdeel uit van een lange testperiode. Hoofdaannemer Lock to Twente, een samenwerkingsverband tussen TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis, voert in opdracht van Rijkswaterstaat de bouw van deze unieke nieuwe sluis uit.

Laatste stap in uitgebreide testperiode

De testperiode van de verschillende onderdelen van de sluis begon al in de fabriek. Voordat er water in de kolk stond hebben we de diverse onderdelen (sluisdeuren, seinen, camera’s etc.) van de sluis “droog” getest en zijn er diverse scenario’s nagebootst. Met het werkschip worden alle onderdelen van de sluiskolk nogmaals getest, nu met water in de kolk. Zo zorgen we ervoor dat als begin april de ‘echte’ scheepsvaart gebruik gaan maken van de sluis er zich geen problemen of storingen voor doen.

Ervaring opdoen

Tot eind maart wordt de sluis in bedrijf getest. Dit houdt in dat de sluismeesters die verantwoordelijk zijn voor de sluis in de praktijk ervaring op gaan doen in het gebruik van de nieuwe sluis. De training hebben ze inmiddels achter de rug. Nu gaat het er om dat ze vertrouwd raken met het systeem en ‘vlieguren’ maken. Vanaf begin april maken de vaarweggebruikers gebruik van de nieuwe sluis, de sluismeester meldt dat aan iedere schipper. De oude sluis blijft dan nog intact. Mocht er onverhoopt een niet oplosbare storing aan de nieuwe sluis optreden, dan kan de oude sluis weer in gebruik genomen worden. Op 20 april wordt de sluis definitief opengesteld. De publieke festiviteiten voor deze opening zullen later in de zomer plaatsvinden.

Tweede sluis van groot belang

Rijkswaterstaat heeft het sluiscomplex bij Eefde uitgebreid met een tweede sluiskolk. De wachttijden bij de oude monumentale sluis (1933) zijn te lang en de huidige sluis heeft groot onderhoud nodig. Bovendien is één sluiskolk in zo’n belangrijk knooppunt te kwetsbaar in geval van onderhoud of calamiteiten. De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. De komst van een tweede sluiskolk zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Daarnaast kunnen straks zwaarder beladen schepen de havens in Hengelo, Enschede en Almelo bereiken. Dit maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een belangrijke impuls. Met de nieuwe sluis zijn er straks twee toegangspoorten tot het Twentekanaal en kunnen grotere schepen het Twentekanaal bereiken. De nieuwe sluis is net als het bedieningsgebouw energieneutraal.

De sluizen in Nederland behoren tot de vitale infrastructuur. Het werk aan sluizen gaat dus zoveel mogelijk door, ook nu met het Coronavirus. We creëren een zo veilig mogelijke werkomgeving voor alle medewerkers die dit belangrijke werk doen en volgen daarbij de adviezen van het RIVM.

Groot onderhoud

De TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis zijn ook verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de monumentale sluis. Na ingebruikname van de nieuwe sluis blijft de bestaande sluis een aantal weken beschikbaar als back up. Daarna start de fase groot onderhoud. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Lees ook ons eerdere bericht ‘Innovatieve segmentdeur Sluis Eefde onderhouden wanneer nodig’   

Stuur artikel door