Een leveranciersonafhankelijk beveiligingssysteem voor de hoogspanningsstations van TenneT

De Europese netbeheerder TenneT staat voor de uitdaging om in de komende 10 jaar meer dan 100 hoogspanningsstations van zeer uiteenlopende typen te vervangen. Croonwolter&dros werkt hier als system integrator aan mee door twee modulaire, intelligente hoogspanningsstations te ontwerpen en als pilot te bouwen. Vanuit top-down engineering werd een gestandaardiseerd beveiligingssysteem ontwikkeld, een PAC (Protection Automation & Control) systeem, waarmee elk hoogspanningsstation leveranciersonafhankelijk kan worden opgebouwd.

Beveiligingssysteem voor hoogspanningsstations

In de engineering is een bottom-up benadering gebruikelijk: de beschikbare componenten zijn het vertrekpunt bij het bedenken van iets nieuws. Bij de TenneT pilots werd deze werkwijze omgedraaid en werd de functionele vraag leidend bij de ontwikkeling van het beveiligingssysteem voor hoogspanningsstations. Dit systeem moet zorgen voor de beveiliging en aansturing van de gebruikte componenten, bediening op afstand, en monitoring van onderdelen om vanuit de verzamelde data, trends te kunnen signaleren en waar nodig het onderhoud en vervangingsbeleid op aan te kunnen passen. TenneT had al gekozen voor de norm IEC 61850 die via glasvezel communiceert in plaats van via een traditionele koperen bedrading. Om vrijelijk vanuit de functionele vraag te kunnen ontwerpen, was een tool nodig waarmee het IEC 61850 protocol kon worden geconfigureerd zodat het kan ‘praten’ met elke denkbare component (Intelligent Electronic Device) van het toekomstige hoogspanningsstation. Deze tool werd gevonden in Helinks STS, dat Croonwolter&dros samen met de ontwikkelaars van Helinks verfijnde.

Dit beveiligingssysteem maakt standaardisering en uitgebreidere mogelijkheden voor trendanalyses mogelijk, wat zorgt voor een snellere uitvoering en een grote voorspelbaarheid van het onderhoud.

Exploitatiekosten verlagen en beschikbaarheid netwerk vergroten

Croonwolter&dros bouwde vervolgens een proefopstelling met daarin alle intelligente componenten van de hoogspanningsstations, waarmee de werking van het automatiseringssysteem succesvol aan TenneT kon worden aangetoond. Hiermee krijgt de netbeheerder de beschikking over een systeem dat 100% leveranciersonafhankelijk is. Dit heeft grote voordelen. De inkoopvrijheid garandeert de beschikbaarheid van onderdelen nu en in de toekomst, en tegen een gunstige prijs. Daarnaast zorgen de standaardisering en de uitgebreidere mogelijkheden voor trendanalyses die dit systeem mogelijk maakt, voor een snellere uitvoering en een grote voorspelbaarheid van het onderhoud. Allemaal zaken die de beschikbaarheid van het netwerk vergroten en de exploitatiekosten verlagen.

Stuur artikel door