Een extra steuntje in de rug aan de start van het studiejaar

Opheffing Stichting Albert Dros Fonds

In de afgelopen periode is besloten dat het Albert Dros Fonds ophoudt te bestaan. Hierdoor is er een mooi geldbedrag vrij gekomen. Het bestuur van het Albert Dros Fonds heeft dit geldbedrag, in de vorm van een gift, onder andere aan Stichting Studiefonds TBI overhandigd. Elco Jongeneel, secretaris Albert Dros Fonds: “Met onze opheffing hebben we onderwijs in de bouw-technieksector proberen te stimuleren. Ook bij deze donatie staat de mens centraal, want wie wil nou niet dat zijn of haar kind zorgeloos kan studeren?”

Stichting Albert Dros Fonds besluit met haar opheffing enkele maatschappelijk relevante doelen te ondersteunen. Stichting Studiefonds TBI is er daar een van. Jaarlijks ontvangen tussen de 2500 en 2800 kinderen van TBI-medewerkers een tegemoetkoming in de school- of studiekosten vanuit deze stichting. Door de donatie van het Albert Dros Fonds, komt daar voor brugklassers de komende jaren nog een eenmalige tegemoetkoming voor de aanschaf van een laptop, tablet of ander studiemateriaal bovenop. 

Foto v.l.n.r: Harold Vreeburg, Cor Homan, Piet Jan Heijboer, Michiel Tromm

Financiële reserve om het verschil te kunnen maken

Je bent rond 12 jaar, net bekomen van een emotioneel afscheid van je grootste vrienden en vriendinnen uit groep 8 en staat klaar voor de toekomst. Juist voordat je kennismaakt met veel nieuwe gezichten, is er veel nodig. De sprong naar volwassenheid maak je immers niet zonder het juiste materiaal of de bagage om succesvol door te groeien.

In veel gevallen is de kinderbijslag niet voldoende om de (hoge) kosten van het juiste materiaal voor het voortgezet onderwijs te kunnen betalen. Ook de studiefinanciering is geen ‘vetpot’

Een groot gezin, met bijvoorbeeld 3 of 4 schoolgaande kinderen, mist soms de financiële reserve om alle handvatten aan te reiken. Michiel Tromm, Voorzitter van Stichting Studiefonds TBI: “We krijgen met regelmaat dankbrieven van kinderen van medewerkers waaruit zoveel dank en waardering voor de ontvangen toelages spreekt. Gezinnen met soms zelfs 5 kinderen, die hiermee het verschil wél kunnen maken.”

Investering aan medewerkers en maatschappij

Michiel staat samen met zijn collega’s aan de basis van deze investering aan kinderen van TBI-medewerkers. Stichting Studiefonds TBI is in 1992 opgericht om een bijdrage te leveren aan de scholing, vorming en studie van de kinderen van (oud-)werknemers van TBI of één van de TBI-ondernemingen. Dit doen zij door de kinderen zélf een tegemoetkoming in het les- of collegegeld aan te bieden. De toelage is geen lening maar écht een gift. Angela van Rijn, bestuurslid van de Stichting Albert Dros Fonds: “Het is fantastisch dat we het op deze manier kunnen doen, dat het z’n weg vindt naar al dit soort mooie bestemmingen.”

Een nobel en uniek streven, want iedere geïnvesteerde euro is er eentje terug in de maatschappij. “Techniek is toekomstbepalend en onze mensen maken die toekomst. Als wij mede hierdoor het verschil kunnen maken, dan betaalt zich dit terug in de kenniseconomie van morgen”, besluit Harold Vreeburg, voorzitter Stichting Albert Dros Fonds.

Stuur artikel door