Duurzame stadswarmte stuurt Amsterdamse CO2 omlaag

Hoe komt een gezamenlijke visie op duurzaamheid, technisch en binnen de termijn, samen in het ontwerpen en realiseren van een succesvol project? Concreter; hoe ondersteunen wij, samen met Vattenfall, de Gemeente Amsterdam in de ambitie om in 2025 de CO2 uitstoot met 40% te hebben verlaagd?

Duurzaam alternatief voor aardgas

Met Stadswarmte wordt een goed en duurzaam alternatief geboden om aardgasvrij te worden. Het aansluiten van bestaande woningen en nieuwbouw op het stadswarmtenet staat hierbij centraal. De oplossingen die wij bieden moeten robuust zijn om de toekomstige groeiambitie mogelijk te maken.

Mark van Wordragen licht toe: “Onze expertises op het gebied van hoogwaardige technische installaties, modulair bouwenhoogspanning en technische automatisering komen hier perfect samen. Door nauwe samenwerking van kennisdisciplines binnen ons bedrijf maar ook met TBI-zuster JP van Eesteren kunnen wij hier een mooi integraal totaal project realiseren.”

“Amsterdam is zich steeds meer aan het voorbereiden op een leven zonder aardgas”, zegt Alexander van Ofwegen, directeur Warmte bij Vattenfall. “Wij zijn actief bezig met het ontwikkelen en het gebruikmaken van verschillende duurzame bronnen voor onze warmtenetten. Door de Amsterdamse netten aan elkaar te koppelen, kunnen we ook meer duurzame bronnen toevoegen en beschikbaar maken voor de hele stad,” aldus Van Ofwegen.

Meer weten over onze duurzame oplossingen?

Oplossingen

Stuur artikel door