De Cyber security Implementatierichtlijn Objecten (CSIR) en CS2

Cyber Security for Control Systems (CS2) - Een ervaren organisatie

Het expertise cluster Cyber Security for Control Systems (CS2) van Croonwolter&dros, heeft de afgelopen jaren veel cybersecurity implementaties en aanverwante dienstverlening uitgevoerd in het Infra domein. Dit zijn implementaties bij projecten waar Croonwolter&dros (mede) verantwoordelijk is of in opdracht van Rijkswaterstaat.

Onze dienstverlening betreft de implementatie van de CSIR, de Cyber Security Richtlijn van Rijkswaterstaat, die haar weg ondertussen ook gevonden heeft naar andere overheidsdomeinen zoals de Waterschappen.

CS2 ondersteunt de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor het renoveren van bijvoorbeeld een brug met het opstellen van cybersecuritybeleid, procedures, plannen en werkinstructies. Tevens begeleidt CS2 de implementatie van deze processen en vergroot het bewustzijn van projectmedewerkers aangaande cybersecurity met op maat gemaakte trainingsprogramma’s. Dit alles verankert CS2 in het cybersecurityplan, teneinde de cybersecurity-gerelateerde risico’s aantoonbaar naar een acceptabel niveau te mitigeren.

‘Trusted advisor’ Rijkwaterstaat

Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat CS2 is geselecteerd door Rijkswaterstaat als adviseur om aan de grote vraag van projecten voor cybersecurity te voldoen. CS2 vervult hier de rol van “trusted advisor” en zal in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat diverse CSIR gerelateerde adviezen en beoordelingen uitvoeren.

Stuur artikel door