Croonwolter&dros wil betekenisvol opleiden: van formeel naar informeel leren

Sandra Mouwen, HR expert Leren en Ontwikkelen

Vanuit ons het motto ‘Intelligentie door Technologie’ draagt Croonwolter&dros bij  aan het duurzaam presteren van haar klanten. Om wendbaar te blijven en voorop te kunnen blijven lopen in de snel veranderende markt, besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers.

Als HR-expert Leren en Ontwikkelen van Croonwolter&dros en coördinator van het WE-college geeft Sandra Mouwen een toelichting op hoe de opleiding, training en verbreding van kennis voor onze medewerkers is ingericht.  Sandra: “Een van de uitdagingen is dat we goed willen aansluiten op de veranderingen in de markt. Wij werken vanuit 4 divisies: Marine en Offshore, Industrie, Utiliteit en Infra. In deze sectoren is steeds meer vakmanschap nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen complexe projecten en dienstverleningen. Onze medewerkers moeten altijd aantoonbaar over de vereiste kwalificaties beschikken. Die verschillen per divisie en dat heeft dus gevolgen voor medewerkers die een overstap willen maken. Met (online)trainingen zorgen we dat ze snel de juiste bagage en certificering hebben om ook in een andere divisie professioneel en veilig te kunnen werken.”

Kennisverbreding

Een ander aandachtsgebied is de verbreding van de kennis van medewerkers. “Ons bedrijf is ontstaan door de fusie van Croon en Wolter & Dros. Het nieuwe bedrijf voert zowel elektrotechnische als werktuigbouwkundige werkzaamheden uit. Daarom werken we aan een kennisprogramma om onze E-medewerkers basis W-kennis mee te geven en andersom. Zo bieden we een maximale, verantwoorde service aan onze klant.”

Steeds vaker online-leren

Croonwolter&dros neemt diverse opleidingen af van NCOI Techniek en Veiligheid, zoals de ATEX-trainingen voor werk op plaatsen met explosiegevaar. Het aanbod bestaat uit een basistraining EX 001 en verdiepende functiegerichte vervolgtrainingen. “We zetten steeds vaker online-leren in”, zegt Mouwen. “Daarmee heb je de mogelijkheid om de training kort voordat je de kennis nodig hebt te doen. Dan kun je de het geleerde direct toepassen en blijft het beter hangen.”
Betekenisvol opleiden

Mouwen ziet meer voordelen van e-learning: “Je kunt de stof zo aanbieden dat die aansluit op de verschillende leerstijlen en denksystemen van mensen. De één ziet graag beelden of filmpjes (visueel), de ander luistert liever naar het verhaal van een professional (auditief), weer iemand anders leert liever door erover na te denken en te reproduceren (digitaal) en de volgende door er een gevoel bij te krijgen (kinesthetisch). In de training worden vragen gesteld of wordt aan opdrachtjes gewerkt. Door er zelf over na te moeten denken, leer je beter. Bovendien wordt meteen duidelijk of de stof duidelijk genoeg was voor deze medewerker. Zo niet, dan wordt de stof op een andere manier opnieuw aangeboden.

Meer weten over betekenisvol opleiden en informeel leren?  Mail naar sandra.mouwen@croonwolterendros.nl 

Stuur artikel door