Croonwolter&dros weer verantwoordelijk voor onderhoud Utrechtse bruggen en sluis

De Gemeente Utrecht gunt ‘onderhoud E/W-installaties bruggen en sluis’ aan Croonwolter&dros. Voor maximaal 6 jaar gaat Croonwolter&dros het preventieve en correctieve onderhoud uitvoeren aan 14 beweegbare bruggen en 1 sluis in de Gemeente Utrecht.

Met het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan de installaties zorgen we voor een optimale doorstroming van het weg- en waterverkeer met betrouwbare en veilige installaties. Croonwolter&dros richt de storingsorganisatie zodanig in dat specialisten snel ter plaatse zijn wanneer er zich een storing voordoet. Maar we zetten ook in op het reduceren van het aantal technische storingen. Hierdoor wordt de hinder voor het verkeer geminimaliseerd.

Terug van weggeweest

De beweegbare objecten in de Gemeente Utrecht zijn bekend terrein voor Croonwolter&dros: van 2000 tot 2007 voerden wij ook het onderhoud uit aan deze objecten. In januari 2022 starten we met het preventief en correctief onderhoud aan de bruggen en sluizen. Samen met de Gemeente Utrecht werken we toe naar een professioneler beheerssysteem.

“Dat we de bruggen in mijn woonplaats gaan onderhouden, maakt deze opdracht persoonlijk! Samen met de Gemeente Utrecht gaan we de beschikbaarheid van de bruggen en sluis optimaliseren. Minder storingen en we gaan ze sneller verhelpen.”
Remmy Uffen, Manager Commercie & Tendering

Reductie energieverbruik en CO2-uitstoot

De Gemeente Utrecht streeft naar een circulaire economie, geen uitstoot meer en er wordt ingezet op schoon vervoer. Croonwolter&dros zet ook bij deze opdracht elektrisch vervoer en duurzaam materieel in waarmee de CO2 uitstoot door de monteurs beperkt wordt.

Lees meer over voorspellend onderhoud.

Stuur artikel door