Croonwolter&dros ondertekent Leerwerkakkoord voor regio Rotterdam-Rijnmond

Croonwolter&dros zet samen met overheid en bedrijfsleven de schouders eronder om het probleem van de personeelstekorten op de arbeidsmarkt in de regio Rotterdam-Rijnmond op te lossen. Het ontbreken van voldoende arbeidsaanbod vormt een belemmering voor de economische groei in de regio. Dit is ook in de bouw en techniek het geval.

Het doel van het akkoord is alle inwoners van de arbeidsmarktregio Rotterdam-Rijnmond die (gedeeltelijk) werkloos zijn, (bij)scholing nodig hebben of een nieuwe uitdaging zoeken perspectief te bieden. In die drie thema’s werken alle partijen samen. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 100 mensen van werk naar werk gaan, 300 mensen weer aan het werk gaan en 200 mensen extra instromen in de opleidingen.

Wat levert dit op?

De ondernemers, opleiders en gemeenten in de arbeidsmarktregio investeren gezamenlijk en verbinden oplossingen met elkaar. Tegelijkertijd werken studenten, werkzoekenden en werknemers aan hun arbeidsontwikkeling. Per doelgroep wordt afgestemd welke instrumenten worden ingezet, zoals leerwerkplekken, begeleiding en scholing.

Wethouder Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Richard Moti: “Aan de ene kant zijn er veel vacatures in de bouw en techniek, aan de andere kant hebben we nog veel te veel mensen in onze stad die geen werk hebben en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Het is zo belangrijk om juist in deze mensen te investeren. Mensen bloeien weer op en kunnen zich ontwikkelen tot prima arbeidskrachten. Ik ben dan ook blij om te zien dat zoveel partijen mee willen tekenen met het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek en hen een kans willen geven op een duurzame baan.”

Het bedrijfsleven binnen de bouw en techniek, het (beroeps)onderwijs, de gemeente Rotterdam en de omliggende gemeenten werken nauw samen. Met het Leerwerkakkoord wordt de samenwerking breder en richt zich intensief op drie deelgebieden. ‘van school naar werk’, ‘van werk naar werk’ en ‘aan het werk’ .

Groepsfoto ondertekenaars van het Leerwerkakkoord Bouw & Techniek op 3-3-2020 op nieuwbouwproject

Stuur artikel door