Croonwolter&dros maakt aanzienlijke CO2 reductie Achmea mogelijk

Als een organisatie dagelijks met de zorg, schade en het inkomen van ongeveer 10 miljoen Nederlanders bezig is, dan is het logisch dat ook het maatschappelijke klimaatvraagstuk centraal staat in de eigen bedrijfsvoering. Als één van de koplopers op het gebied van duurzaamheid pakt Achmea hun duurzaamheidsambitie zeer serieus aan en heeft een tal van verschillende duurzame oplossingen in huis.

Eén van de duurzame voorzieningen waarvoor Achmea kiest is een warmte-koudeopslag systeem (WKO). Deze WKO conditioneert vijf gebouwen op de campus van Achmea in Apeldoorn. Croonwolter&dros is de onderhoudspartij voor meerdere vestigingen van Achmea in Nederland. Voor de energievoorziening op de campus in Apeldoorn vullen wij dit in met WKO Garant waarbij we gebruikmaken van de Energie Prestatie Monitor om de energieprestaties inzichtelijk te maken.

Aanzienlijke CO2 reductie

Bij Achmea is door onder andere de gefaseerde ingebruikname, de lagere koude vraag en een reductie van het aantal aangesloten gebouwen, een koude overschot in de bodem ontstaan. Dit leverde een uitdaging op, want een koude overschot wordt bij de oorspronkelijke vergunning niet toegestaan.

Croonwolter&dros heeft in overleg met Achmea daarom een plan van aanpak opgesteld waarin wordt aangetoond dat Achmea zorgvuldig heeft gehandeld ten aanzien van de Wet- en Regelgeving bodemenergie en dat er sprake is van een aanmerkelijk CO2 reductie door het koude overschot. Dit onder andere omdat de WKO meer is ingezet dan beoogd waardoor er minder gebruik wordt gemaakt van meer vervuilende energievoorzieningen door de inzet van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen.

In overleg met de omgevingsdienst (handhaving waterwet vergunning) is vervolgens afgesproken om het verruimen van de vergunning in gang te zetten. Ook is een effectenstudie gedaan en heeft de geohydroloog aangetoond dat er voor de omgeving en de bodem geen nadelige effecten zijn bij een koude overschot. Op basis van deze bevindingen is bij de provincie een verruimde vergunning aangevraagd die maart 2017 is afgegeven. Door de gezamenlijke inspanningen is het draaiplan van de duurzame energievoorziening nu bijgesteld naar een verhoogde inzet van de warmtepompen voor de warmtelevering.

Voordelen voor Achmea

  • Door de verruimde vergunning kan de warmtepomp een hogere bijdrage leveren; waarmee een CO2 reductie van ruim 240.000 kg/jaar, dat is ongeveer 6,2% van het totaal gebruik van de Campus in Apeldoorn;
  • Een aanmerkelijk kostenreductie van de energierekening;
  • De uitgaven voor leges en onderzoeken zijn binnen enkele maanden terugverdiend.
"Niets doen is geen optie!"
Theo Peters, Manager Duurzaam Vastgoedbeheer en Energiemanagement bij Achmea

WKO Garant 

Installaties voor koeling en verwarming die gebruikmaken van warmte-koudeopslag (WKO) in de bodem zijn als ze goed functioneren duurzaam, bieden veel comfort en leiden tot een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. De techniek is betrouwbaar, maar het onderhoud is kritisch. Dat leidt ertoe dat bijna 70 procent van de WKO’s niet goed functioneert. Croonwolter&dros helpt met WKO Garant een groeiend aantal klanten door te garanderen dat hun WKO wel goed werkt. De werking van de installatie wordt onderzocht met een quick-scan, waarna een plan wordt gemaakt voor proactief beheer. Via een app kan de werking doorlopend worden gecontroleerd. Bovendien garandeert Croonwolter&dros dat de installatie voldoet aan de vergunningseisen en ontzorgt daarmee klanten. 

Theo Peters en Jon van Hilten

Prestatie dashboard

Van klant naar duurzaam “partnership”

Naast dat wij Achmea als zeer gewaardeerde klant zien staan wij ook regelmatig naast elkaar als het gaat om Nederland een stukje duurzamer te maken.

Zo deelden Theo Peters (Manager Duurzaam Vastgoedbeheer en Energiemanagement bij Achmea) en Croonwolter&dros collega Jon van Hilten (Hoofd Techniek) eerder al samen het podium tijdens het Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie.

Ook was Theo Peters onlangs gastheer en spreker tijdens de Croonwolter&dros workshop Energy @Achmea.

Tijdens de workshop werd er met elkaar gebrainstormd over verschillende onderwerpen zoals: Wat betekent een duurzame bedrijfsvoering? Waar staan jullie nu? Hoe ziet de duurzaamheidsambitie van de organisatie eruit en vooral hoe kun je deze ambitie realiseren!

Theo Peters heeft tijdens een inspirerende presentatie de deelnemers laten zien hoe het bij Achmea wordt aangepakt en riep daarbij ook op om je in te zetten voor het verduurzamen van de eigen onderneming. Zoals hij het zelf zegt: “Niets doen is geen optie!”

Stuur artikel door