Croonwolter&dros levert bijdrage aan veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied

Vlaanderen en Nederland werken succesvol samen op nautisch vlak in het Scheldegebied. De Schelderadarketen (SRK) draagt bij aan een veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied en maakt gebruik van diverse technische systemen en software applicaties (Vessel Traffic Services-VTS). Het Beheer- en Exploitatie Team van de Schelderadarketen (BET-SRK) is kenniscentrum voor VTS en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle systemen en objecten van de SRK. Croonwolter&dros verricht de komende zeven jaar het bouwtechnisch beheer en onderhoud van de gebouwen en gebouwgebonden installaties van de SRK. Het betreft een prestatiecontract ter waarde van 4,9 miljoen euro.

De Schelderadarketen (SRK) is een keten van radarposten, die samen het scheepvaartverkeer vanaf de Belgisch-Franse grens tot aan Nederland (Steenbank) in beeld brengen. Momenteel bestaat de SRK uit vijf bemande verkeerscentrales en 22 onbemande posten. Met behulp van de radarbeelden kunnen de verkeersleiders op de verkeerscentrales in Nederland en Vlaanderen het scheepvaartverkeer op de Noordzee 24/7 veilig en vlot begeleiden. De SRK is een grensoverschrijdend project; zowel Rijkswaterstaat als het Vlaamse agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust zijn erbij betrokken.

Maximale beschikbaarheid

Croonwolter&dros is in de nieuwe opzet verantwoordelijk voor het continu laten functioneren en presteren van de gebouwen en installaties van de SRK, met als doel maximale beschikbaarheid en optimale functionaliteit van de SRK. Vanuit de afdeling Maincontracting, waar prestatiecontracten binnen de divisie Utiliteit zijn ondergebracht, begeleidt Henk Dijkhorst de implementatie van het nieuwe contract. Dijkhorst: “Tijdens de implementatie richten we ons voornamelijk op de borging van processen en werkmethodieken, met als doel om de bedrijfscontinuïteit van de SRK te waarborgen. Daarnaast richten we onze onderhoudssystemen dusdanig in dat we onze dienstverlening meetbaar en aantoonbaar maken (zgn. Physical Evidence) in relatie tot de afgesproken KPI’s welke onderdeel zijn van de SLA. Qua operatie kunnen we bouwen op jarenlange ervaring en expertise vanuit vestiging Heinkenszand.” Leo Steenbakker, Hoofdbeheerder (NL) van het BET-SRK: “De verkeersbegeleiding op de Noordzee vindt 24/7 plaats, continuïteit van de bedrijfsvoering waarbij je kunt vertrouwen op betrouwbare systemen is daarbij van groot belang. Croonwolter&dros begrijpt als geen ander onze business, zij zijn hier inmiddels al 25 jaar verantwoordelijk voor het technisch onderhoud.” 

Schelderadarketen

Radar Hoofdplaat

Verkeerscentrale Terneuzen

Radar Kaapduin

Radar boulevard Vlissingen

Van inspanning naar prestatie

Croonwolter&dros heeft ruime ervaring met de transitie van inspannings- naar prestatiegericht onderhoud en het begeleiden van de opdrachtgever in zijn nieuwe regierol. Jan Nouse, Croonwolter&dros: “Onder andere het Deltion College, Achmea en de gemeente Groningen hebben wij succesvol begeleid met de overgang naar een prestatiecontract. Die opgedane ervaring, kennis en expertise zetten wij nu graag in voor SRK. Wanneer specifieke kennis vereist is, kan ons vaste onderhoudsteam team een beroep doen op de vakspecialisten van onze afdeling Maincontracting. Zij versterken ons SRK-team met hun expertise op het gebied van onder andere duurzaam onderhoud, maintenance engineering en wettelijke verplichtingen.

Soepele overgang

De SRK heeft een Europese aanbesteding georganiseerd, die aan Croonwolter&dros is gegund. Dat de technisch dienstverlener al een vaste relatie is van de SRK, maakt de overgang naar de nieuwe situatie soepel en efficiënt. “We kennen de gebouwen en de installaties en weten hoe de SRK werkt. Omdat er geen overdracht nodig is naar andere partijen, kunnen wij direct de focus leggen op de operationele invulling van het prestatiecontract” aldus Jan Nouse. “Dat SRK ons nu ook het totale beheer toevertrouwt, beschouwen wij als een groot compliment.”

Stuur artikel door