Croonwolter&dros komende twee jaar partner van Vrije Universiteit Amsterdam voor prestatiegericht onderhoud

In 2016 is het nieuwe O|2 Labgebouw in gebruik genomen. Het O|2 Labgebouw op de VU Campus in Amsterdam is een van de eerste gebouwen in academisch Nederland dat is ontwikkeld voor een instelling overstijgend onderzoeksthema: Human Life Sciences. Sinds januari 2016 werken hier wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam, de UvA en VUmc aan maatschappelijke vraagstukken in een mix van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek. Samen met TBI-onderneming J.P. van Eesteren was Croonwolter&dros verantwoordelijk voor de nieuwbouw.

Na oplevering is de universiteit een traject gestart om het onderhoud en beheer multidisciplinair en integraal aan te besteden. Het was hierbij uitdrukkelijk de wens van de VU om de functionele en technische maintenance effectiever en efficiënter te organiseren en daarbij het aantal leveranciers te reduceren door het aangaan van een prestatiecontract voor het O|2 Labgebouw en het naastgelegen ACTA gebouw. ACTA is een samenwerkingsverband van de faculteiten der Tandheelkunde van de UvA en de VU <link gebruiken naar website van ACTA>. Croonwolter&dros is geselecteerd om het onderhoud voor de komende twee jaar te verrichten in zowel het O|2 Labgebouw en het naastgelegen ACTA gebouw. 

Meerjaren onderhoudsplan

De afgelopen maanden is in nauwe samenwerking invulling gegeven aan het prestatiecontract. Opdrachtgever VU had al een begin gemaakt met het vaststellen van de onderhoudsdoelstellingen, zowel functioneel en resultaatgericht. Als uitgangspunt heeft de VU beleidsparameters opgesteld om duidelijk invulling te geven aan de onderhoudsstrategie. Afhankelijk van de waarde die aan een activiteit wordt toegevoegd worden werkzaamheden wel of niet meegenomen in het jaarplan. Alles is hierbij gericht op doelmatig onderhoud. In nauwe samenwerking is hier verdere invulling aan gegeven, waarbij Croonwolter&dros een adviserende rol heeft en de VU de regierol.  

Dedicated onderhoudsteam

Om een goede beheerrol te kunnen vervullen heeft een vast onderhoudsteam zijn intrek genomen in het O|2 Labgebouw en werkt al geruime tijd samen met de Facilitaire Campusorganisatie van de VU. In aanwezigheid van alle medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract, is donderdag 22 februari 2017 het onderhoudscontract voor beide panden getekend. Vanuit de VU is dat gedaan door Josja van der Veer (directeur Facilitaire Campusorganisatie) en vanuit Croonwolter&dros was Marco Jungbeker (directievoorzitter Divisie Utiliteit) vertegenwoordigd. We kijken ernaar uit om de komende jaren als team samen te werken met de VU.

Stuur artikel door