Croonwolter&dros jaarcijfers 2023

Jaarcijfers 2023: Onze ingezette koers werkt!

Croonwolter&dros heeft een heel goed jaar achter de rug. Onze cijfers over 2023 laten zien dat de doelen die we onszelf hadden gesteld zijn behaald en zelfs overtroffen.

Resultaten 2023

De bedrijfsopbrengsten in 2023 zijn uitgekomen op € 767 miljoen ten opzichte van € 664 miljoen het jaar ervoor. Het bedrijfsresultaat is in 2023 uitgekomen op € 27,2 miljoen t.o.v. € 1,0 miljoen in 2022. 

"Croonwolter&dros heeft veel kennis en kunde zelf in huis. We zijn daardoor autonoom bij het kiezen van de sectoren waarin we werkzaam willen zijn. Dat maakt ons sterk en wendbaar.”
Directieteam : vlnr. Eugène de Roodt, Angela van Rijn, Piet Jan Heijboer (vz), Mark van Wordragen

Wendbaarheid

Croonwolter&dros heeft veel kennis en kunde zelf in huis. We zijn daardoor autonoom bij het kiezen van de sectoren waarin we werkzaam willen zijn. Dat maakt ons sterk en wendbaar. Bij het selecteren van markten maken we verschillende afwegingen. Denk aan arbeidsomstandigheden, marktomstandigheden en hoe we gewaardeerd worden om wat we doen. Deze koers werkt. Hierdoor hebben we de juiste klanten die goed bij ons passen. 

Verbindende thema’s

Wij creëren waarde voor klanten door ons te richten op verbindende thema’s: veiligheid staat voorop bij alles wat we doen, met duurzame oplossingen voor de korte én lange termijn, digitalisering als versterker, innovatie als versneller om verder te komen en samenwerking met allerlei partners voor het beste resultaat.

Veiligheid 

Fysieke, digitale en sociale veiligheid heeft in ons werk de hoogste prioriteit. Elke medewerker moet veilig kunnen werken en na zijn werkdag weer gezond thuiskomen. Wij werken hiervoor conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn  en de TBI-veiligheidswaarden. De gekozen methodiek van certificering is de Safety & Culture Ladder (link). Het verbeteren van de veiligheid betreft niet alleen onze eigen medewerkers, maar iedereen met wie wij samenwerken: klanten, leveranciers, partners, onderaannemers en de omgeving. 

Digitalisering

In een wereld waarin techniek, en dan met name de digitalisering, zich steeds sneller ontwikkelt, onderscheiden wij ons door ons digitaal vakmanschap. Wij ontwikkelen succesvolle PMC’s (product marktcombinaties) die we in de markt zetten en ook kunnen waarmaken zoals: digital twins, high-end security en predictive maintenance.

Innovatie 

Wij investeren fors in installaties voor duurzame energieopwekking, die vervolgens geëxploiteerd worden door ons warmtebedrijf Jord. Wij bevorderen ook duurzame industrialisering door het modulair bouwen van slimme installatie-onderdelen waarin alle functies en oplossingen al vooraf zijn ontworpen, gebouwd én getest. Dit doen we in de Utiliteit, Industrie en Infra.

Cyber security

De komende jaren blijven wij ons toeleggen op het ontwerpen en door ontwikkelen van goed werkende, technische oplossingen. Deze oplossingen moeten naast duurzaam ook cyber secure zijn. De basis hiervoor wordt gelegd in het ontwerp waarin al deze aspecten al zijn meegenomen. Daarbij werken we steeds meer met gestandaardiseerde oplossingen waarvan we de kwaliteit kunnen garanderen. 
In 2023 heeft Croonwolter&dros 100% van de aandelen overgenomen in Videotronic Infosystems Nederland B.V., dat gespecialiseerd is in het beheer van complexe video-beveiligingsoplossingen. Hiermee versterken wij onze positie in de security markt. 
In 2023 namen wij deel aan ISIDOOR, de grootste virtuele cybersecurityoefening in Nederland. Het is een eer dat we als eerste dienstverlener in ons vakgebied hieraan mee mochten doen. Met onze deelname kunnen we hetgeen we doen, beproeven en waar nodig verbeteren of anders doen. Hiermee maken we de volgende stap om verder te professionaliseren.

2024

Croonwolter&dros gaat 2024 in met een stevige orderportefeuille en een krachtige financiële positie. Onderdeel van onze orderportefeuille is:

Wij verwachten groeimogelijkheden door verder in te spelen op de toenemende multidisciplinaire vraag en kansen in de sectoren Utiliteit, Industrie en Infra. Samen met onze ventures kunnen we onze klanten in toenemende mate slimme oplossingen aanbieden, o.a. op het gebied van verduurzaming, energietransitie en digitalisering. 

Maatschappelijke impact

Wij zijn onderdeel van TBI , waarvan de aandeelhouder een stichting is. TBI investeert in de kennisontwikkeling van onze medewerkers en via het TBI Studiefonds in de kennisontwikkeling van de kinderen van onze medewerkers. Daarnaast investeert TBI ook in de kennisontwikkeling van haar bedrijven via het Innovatiefonds. In 2023 werden hieraan de TBI Klimaattrein en het TBI Praktijkfonds toegevoegd. Op die manier wordt elke euro die we verdienen weer geïnvesteerd in onze medewerkers en in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met TBI willen we maatschappelijke impact blijven maken en werken aan de grote uitdagingen waar Nederland en de bouw­ en techniekwereld voor staan. 

Wij danken onze medewerkers die het afgelopen jaar met inzet, kennis, kunde, ervaring en vakmanschap aan Croonwolter&dros hebben bijgedragen. Ook danken wij onze opdrachtgevers en partners voor hun steun en vertrouwen.

Directie Croonwolter&dros B.V.
ir. Piet Jan Heijboer (voorzitter)
drs. Angela van Rijn EMFC RC
ir. Eugène de Roodt      
drs. ing. Mark van Wordragen

Stuur artikel door