Croonwolter&dros jaarcijfers 2022

Croonwolter&dros realiseert hogere bedrijfsopbrengsten en sterke groei orderportefeuille

Voor Croonwolter&dros stond het jaar 2022 opnieuw in het teken van meerwaarde. Aan de hand van de verbindende focusthema’s veiligheid, digitalisering, innovatie, duurzaamheid en samenwerking creëren we toegevoegde waarde voor onze klanten en medewerkers.

Resultaten 2022

In 2022 zijn de bedrijfsopbrengsten uitgekomen op € 664,1 miljoen ten opzichte van € 563,8 miljoen in 2021. Het bedrijfsresultaat is in 2022 uitgekomen op een winst van
€ 1,0 miljoen t.o.v. € 14,2 miljoen in 2021. Het lagere bedrijfsresultaat is het gevolg van tegenvallende projectresultaten in twee integrale projecten. Onderliggend presteert Croonwolter&dros goed. Nagenoeg alle segmenten hebben in 2022 in positieve zin bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.

In 2022 werd de wereld geconfronteerd met een oorlog in Oekraïne en als gevolg daarvan een energiecrisis met stijgende (energie)prijzen. De stijgende energieprijzen hebben invloed gehad op de kosten van ons energieverbruik op kantoren en bouwplaatsen en ook op de kosten van het brandstofverbruik van ons wagenpark. Ook onze projecten zijn geraakt door prijsstijgingen, maar in veel gevallen hebben we afspraken kunnen maken over indexatie.

"Onze focus op veiligheid, digitalisering, innovatie, duurzaamheid en samenwerking helpt onze klanten verder. Door de sterke groei in opbrengsten en van onze orderportefeuille, blijft onze financiële positie solide en onverminderd sterk."
Piet Jan Heijboer, directievoorzitter Croonwolter&dros

Verbindende thema’s

Croonwolte&dros creërt waarde voor klanten door zich te richten op 5 verbindende thema’s
1. Veiligheid, dat staat voorop bij alles wat we doen. 2. Duurzame oplossingen voor de korte én lange termijn, 3. Digitalisering als versterker. 4. Innovatie als versneller om verder te komen. 5. Samenwerking met een diversiteit aan partners voor het beste resultaat.

Veiligheid

De uitbraak van het coronavirus heeft gedurende 2020 en 2021 wereldwijd grote gevolgen gehad. Croonwolter&dros heeft haar werkzaamheden ook gedurende 2022 kunnen voortzetten, binnen de kaders gesteld door de overheid. Daarmee is de impact van het virus gedurende 2022 beperkt gebleven. De coronacrisis heeft nog altijd wel gevolgen voor de levertijden en beschikbaarheid van materialen, maar dit leidt op de meeste plaatsen niet tot onoverkomelijke problemen.

Duurzame Oplossingen

In 2022 lanceerden we een nieuw warmtebedrijf: Jord
Jord levert fossielvrije, schone warmte. Door warmte en koude uit onze bodem of buitenlucht te benutten, levert Jord voor elk vastgoedproject de meest optimale warmte-oplossing. Met Jord maken we grote stappen om verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. 

Digitalisering

Onze klanten erkennen het digitaal vakmanschap van onze medewerkers: in de afgelopen 4 jaar was Croonwolter&dros de cyber security partner van Rijkswaterstaat binnen de Raamovereenkomst Dienstverlening Industriële Automatisering. We zijn er trots op dat Rijkswaterstaat dit perceel in 2022 na aanbesteding opnieuw aan Croonwolter&dros heeft gegund.

Innovatie

Ook won Leo van Ruijven, Principal Systems Engineer en Informatiemanager bij Croonwolter&dros, in 2022 de Cobouw Award in de categorie Digitalisering met zijn digitale wasstraat voor data in de gebouwde omgeving.  We zijn trots op zijn topprestatie en baanbrekende wereldprimeur.

Samenwerking

Croonwolter&dros is deelnemer van het Brancheplan Verpakkingen. Een plan met en voor de installatiebranche en gericht op het verminderen en verduurzamen van de verpakkingen in de installatiebranche. De ambitie is om toe te werken naar een circulaire economie, waarbij wij het gebruik van primaire grondstoffen van verpakkingen en het verpakkingsafval minimaliseren. Met onze deelname dragen we bij aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid om 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken in 2030.

Diversiteit en inclusiviteit
In 2022 zijn we gestart met de introductie van ons diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. De strategische doelen die wij als Croonwolter&dros willen realiseren, zijn gebaseerd op wat de markt van ons vraagt. Nog meer aandacht voor creativiteit, kennis en mensen met aanvullende vaardigheden ligt dan voor de hand. Met meer diversiteit in onze teamsamenstellingen en een inclusief werkethos kunnen we dat waarmaken. Kortom: diversiteit en inclusiviteit zijn bij ons vanzelfsprekend, omdat we verschillen erkennen en waarderen.

2023

In 2022 is voor € 698 miljoen (2021: € 550 miljoen) aan nieuwe opdrachten ontvangen. Croonwolter&dros start in 2023 met een stevige orderportefeuille en een krachtige financiële positie. Onderdeel van onze orderportefeuille zijn onze werkzaamheden voor onder meer:

We spelen verder in op de toenemende multidisciplinaire vraag en kansen in de sectoren Utiliteit, Industrie en Infra. De goed gevulde orderportefeuille biedt ons een stevige basis voor verdere groei in 2023 en 2024. In combinatie met onze ventures kunnen we onze klanten in toenemende mate slimme oplossingen aanbieden, waaronder op het gebied van verduurzaming, energie-transitie en digitalisering.

Directie Croonwolter&dros B.V.
ir. Piet Jan Heijboer (voorzitter)
drs. Angela van Rijn EMFC RC
ir. Eugène de Roodt      
drs. ing. Mark van Wordragen

Stuur artikel door