Croonwolter&dros jaarcijfers 2021, een stevig fundament in uitdagende tijden

Voor Croonwolter&dros stond het jaar 2021 opnieuw in het teken van focus op klantwaarde. Aan de hand van vijf verbindende thema’s:  veiligheid, digitalisering, innovatie, duurzaamheid en samenwerking, helpen we onze klant verder. Onze jaarcijfers over 2021 laten zien dat onze resultaten structureel verbeteren en onze financiële positie onverminderd solide is. Een stevig fundament in uitdagende tijden. 

"Croonwolter&dros creëert meerwaarde door inzet op veiligheid, digitalisering, innovatie, duurzaamheid en samenwerking. Onze jaarcijfers over 2021 laten zien dat onze resultaten structureel verbeteren en onze financiële positie onverminderd sterk is.
Piet Jan Heijboer, directievoorzitter Croonwolter&dros

Resultaten 2021

In 2021 zijn de bedrijfsopbrengsten uitgekomen op  € 563,8 miljoen, dat was € 550,8 miljoen in 2020. Het bedrijfsresultaat in 2021 is uitgekomen op een winst van € 14,2 miljoen ten opzichte van een winst van € 7 miljoen in 2020. Hiermee wordt verbeterende trend van de afgelopen jaren voortgezet. Nagenoeg alle segmenten hebben in 2021 in positieve zin bijgedragen aan het bedrijfsresultaat.

Verbindende thema’s

We creëren waarde voor klanten door ons te richten op 5 verbindende thema’s: Veiligheid staat voorop bij alles wat we doen, met duurzame oplossingen voor de korte én lange termijn, digitalisering als versterker, innovatie als versneller om verder te komen en samenwerking met allerlei partners voor het beste resultaat.

Veiligheid

Croonwolter&dros heeft de coronacrisis in 2021 goed doorstaan. Croonwolter&dros heeft op basis van het protocol “Samen veilig doorwerken” van de Rijksoverheid en de bouw- en technieksector, een eigen “Protocol Veilig werken” opgesteld. Met het protocol en de gemotiveerde inzet van onze medewerkers konden de werkzaamheden veilig worden voortgezet.

Digitale Innovatie

In 2021 presenteerde Croonwolter&dros: Energy Management. Duurzame energie opwekkers en afnemers kunnen met Energy Management sturen op de balans tussen opwekking, verbruik, opslag, leverbaarheid en deelsystemen op het almaar drukker wordende energienet. Zo past de netbeheerder Vattenfall het systeem SARA toe voor haar Energiepark Haringvliet Zuid. SARA is inmiddels ook gekozen voor 10 andere locaties verdeeld over Nederland, Duitsland en Denemarken. 

Innovatie en duurzaamheid

Croonwolter&dros bevordert duurzame industrialisering door het modulair bouwen van slimme installatie-onderdelen waarin alle functies en oplossingen al vooraf zijn ontworpen, gebouwd én getest. In 2021 lanceerden we Modulemakers. Deze venture is gespecialiseerd in modulaire gebouwtechnologie in nieuwe én bestaande gebouwen die moeten worden getransformeerd of uitgebreid. Dat gaat van energie- en warmte-opwekkingssystemen tot distributie (leidingwerk) en afgifte (vergaand geoptimaliseerde klimaatplafonds) en alles wat bouwend Nederland verder nodig heeft aan modulaire gebouwtechnologie.

Als partner van Tennet zijn Croonwolter&dros en Mobilis (SC&M) verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuw te bouwen transformatorstation bij Wijk aan Zee. Het station wordt één van de grootste "meterkasten" van Nederland, waar zo’n 2.100 megawatt (MW) aan vermogen samenkomt van de toekomstige offshore windparken Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta). Bedrijven en huishoudens in de omgeving kunnen hierdoor in de toekomst overschakelen op duurzame elektriciteit afkomstig van de windparken op zee.

Croonwolter&dros heeft in 2021 haar investeringen in duurzame energie-opwekking uitgebreid tot een capaciteit van 4.258 woningequivalenten. Met inzet van slimme, modulaire oplossingen en samenwerking binnen TBI zal dit de komende jaren verder worden uitgebreid.

2022

In 2021 is voor € 550 miljoen (2020: € 496 miljoen) aan nieuwe opdrachten ontvangen. Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 375 miljoen uitgevoerd in 2022. Onderdeel van deze orderportefeuille zijn onze werkzaamheden voor de RijnlandRoute in Leiden, het project TenneT AIS Bay, het multidisciplinair onderhoud van tunnels in Zuid-Holland, de nieuwbouw op de campus van de University of Twente, de renovatie van gebouw ‘De Brug’ op locatie VUmc en de aanpassing van de RWZI Tilburg.
Het zijn uitdagende tijden zowel door de Covid-pandemie als de gebeurtenissen in Europa en elders. Daar tegenover staat dat we het jaar 2022 zijn we gestart met een goed gevulde orderportefeuille en een sterke liquiditeitspositie. Dat biedt ons een goed fundament, een stevige basis voor verdere groei in 2022. Wij verwachten die groei te realiseren door verder meer in te spelen op de multidisciplinaire vraag en kansen in de sectoren Utiliteit, Industrie en Infra. De synergie door samenwerking binnen het TBI-concern waar wij onderdeel van zijn, wordt steeds meer en beter benut en stelt ons in staat onderscheidend te zijn bij het beantwoorden van complexe vragen van onze opdrachtgevers.

Directie Croonwolter&dros B.V.

ir. Piet Jan Heijboer (voorzitter)
drs. Angela van Rijn EMFC RC
ir. Eugène de Roodt      
drs. ing. Mark van Wordragen

Stuur artikel door