Croonwolter&dros en Hezelaer starten Energico: bedrijf voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Croonwolter&dros en Hezelaer Energy starten Energico: bedrijf voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Recent tekenden Croonwolter&dros en Hezelaer Energy voor de oprichting van een gezamenlijke vennootschap (vof) die zich toelegt op energieneutrale gebiedsontwikkeling. Hezelaer Energy is een energieproducent en -leverancier die duurzame energie dichtbij en met grote betrokkenheid van de afnemers opwekt. Croonwolter&dros is de system integrator die zowel de installaties levert als de energiemanagementsystemen die waken over de meest rendabele energiebalans tussen aanbod en afname. In de nieuwe vof Energico brengen zij beide expertisen samen om duurzame energieopwekking zo rendabel mogelijk te maken voor lokale afnemers.

De elektrificatie van de samenleving stelt de huidige infrastructuur voor grote problemen. Duurzame energie uit wind en zon kent grote pieken en dalen, net als de tijdstippen waarop huishoudens stroom gebruiken. Het decentrale elektriciteitsnetwerk is hier niet op ingericht, met als gevolg dat bij een te groot aanbod de duurzaam opgewekte stroom een negatieve prijs krijgt. Soms moeten windmolens en zonneparken zelfs worden afgeschakeld. Dit is niet alleen doodzonde, het remt ook de verduurzaming van energiebronnen. Daarnaast worden de combinatiemogelijkheden met energiebronnen, zoals WKO en geothermie, onvoldoende benut.

"Nu blijven kansen liggen omdat de netbeheerder sommige vernieuwingen niet aandurft of vanwege regelgeving niet mag doorvoeren. Denk aan cable pooling. Wij zorgden dat dit technisch verantwoord mogelijk is."
Eugène de Roodt, directeur Croonwolter&dros

Energico wil innoveren op lokaal niveau

Energico voorziet gebieden van duurzame energieopwekking met een optimale balans. De slimme aansturing zorgt dat overschotten aan de markt worden geleverd op het moment dat de vraag daar het hoogst is en dat tekorten worden aangevuld wanneer buiten het gebied sprake is van een overschot. Hierdoor ontstaat het grootste rendement. Eugène de Roodt, directeur van Croonwolter&dros: ‘Nu blijven kansen liggen omdat de netbeheerder sommige vernieuwingen niet aandurft of vanwege regelgeving niet mag doorvoeren. Denk aan cable pooling waarbij op één aansluiting zowel wind als zonne-energie wordt doorgevoerd. Wij zorgden dat dit technisch verantwoord mogelijk is waardoor er meer rendement uit de kabel en de installaties gehaald kan worden.’

Een vof biedt meer synergie

Wat Energico gaat doen is niet nieuw voor beide partijen. Hezelaer Energy en Croonwolter&dros werken al op diverse projecten samen. Van daaruit ontstond het idee om de krachten te bundelen voor gezamenlijke productontwikkeling. Een vof biedt – beter dan een relatie van opdrachtgever en opdrachtnemer – de mogelijk om synergie te realiseren tussen de flexibiliteit en het ondernemerschap van Hezelaer Energy en het grote netwerk met technische kennis en realisatiekracht van Croonwolter&dros.

"Het project Terheijden is voor Energico een prachtige showcase omdat hier alle beproefde vormen van duurzame energieopwekking worden gecombineerd. Dit is uniek!"
Björn Fiedeldij, directeur Hezelaer Energy

Terheijden: alle duurzame energiebonnen gecombineerd

In het Noord-Brabantse dorp Terheijden brengen beide partijen hun samenwerking in energieneutrale gebiedsontwikkeling al in de praktijk. Zevenhonderd bewoners hebben zich verenigd in een collectief. Zij krijgen een eigen windmolen naast het dorp, een zonnepark waar men kan recreëren en een warmtenet dat de huizen zonder gas zal verwarmen. Met de windenergie wordt een warmteboiler gestookt die een ondergronds waterreservoir verwarmt tot 70 á 95 graden Celsius. Na de zomer worden hier enkele honderden huizen op aangesloten. De volgende stap wordt de aanleg van een WKO-installatie met vier bronnen in de grond en één die gebruikmaakt van de aanwezige rivier. In de laatste bouwfase wordt ook geothermie als warmtebron ingezet. Björn Fiedeldij, directeur Hezelaer Energy: ‘Als dat in 2025 is gerealiseerd voorzien we de 2.500 woningen van 'Energie Vrijstaat Terheijden' van groene, hernieuwbare energie. Voor Energico is dit een prachtige showcase omdat we hier alle beproefde vormen van duurzame energieopwekking combineren. Dit is uniek!’

V.l.n.r.: Jan Willem Dingen en Björn Fiedeldij van Hezelaer Energy, Eugène de Roodt en Jan van Nieuwenhuijzen van Croonwolter&dros

Stuur artikel door