Croonwolter&dros en Decathlon gaan samenwerking aan voor verduurzaming

Decathlon kiest TBI-onderneming Croonwolter&dros als partner voor het op grote schaal verduurzamen van haar panden. Op 31 mei 2017 is hiertoe een Energie Prestatie Contract (EPC) getekend dat ingaat voor de duur van drie jaar, met de mogelijkheid te verlengen met twee jaar. Croonwolter&dros schakelt voor de uitvoering van het contract partner Sweco in, waarmee al nauw wordt samengewerkt op het gebied van energie gerelateerde vraagstukken.

Decathlon heeft als internationale doelstelling om haar CO2 uitstoot drastisch te verlagen en is van mening dat dit efficiënt kan worden ingevuld voor Nederland met dit energieprestatiecontract. Het uitgangspunt van het EPC is dat er gestuurd gaat worden op het energieverbruik en daarmee de CO2 uitstoot wordt verminderd. Peter Fassaert, Building Manager Decathlon: “Met zo’n 11 locaties verspreid in Nederland willen we de CO2-Footprint die we achterlaten zo klein mogelijk maken. Daarom is dit zo’n belangrijke stap in het verder verduurzamen van ons bedrijf en zetten we ons in het kader van ons duurzaamheidsbeleid bewust in op het gebied van het optimaliseren van de energieprestaties en het terugdringen van de CO2 uitstoot. In de gesprekken die we hebben gevoerd, was het voor ons belangrijk dat we mogelijkheden kregen aangereikt om van een meerjaaronder­houdsplan (MJOP) naar een duurzaam meerjaaronderhoudsplan te komen (DMJOP). De samenwerking met Croonwolter&dros is gebaseerd op het vertrouwen dat we onze organisatie op het gebied van energiegebruik duurzamer krijgen.” 

Garantie op duurzaam resultaat

“Door voor Croonwolter&dros te kiezen, kiest Decathlon voor een gegarandeerd duurzaam resultaat”, aldus Fabio Pisano, commercieel manager en energie expert bij Croonwolter&dros, “Op basis van kengetallen berekenen we het besparingspotentieel inclusief doelstellingen. Deze zijn het uitgangspunt voor het optimaliseren van de totale energieprestatie. We kunnen het resultaat garanderen doordat we bijvoorbeeld alle energiestromen structureel meten en monitoren. Door de inzet van energie­management zien we wanneer zich onnodig energieverbruik voordoet en kunnen actief bijsturen en het verbruik op lange termijn naar beneden bijstellen. Het correct instellen van het gebouwbeheersysteem is hiervan een onderdeel.”

Bouwen nieuwe vestigingen

Ook wordt er samen gekeken naar de toekomst. Wanneer panden worden verbouwd of nieuwe panden worden neergezet, is Croonwolter&dros als energie adviseur betrokken in het ontwerptraject. Fabio Pisano: “Onze allround kennis van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en gebouwautomatisering stelt ons in staat Decathlon te informeren over welke duurzame technische installaties bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsambities. We kijken hierbij specifiek ook naar de terugverdientijd van duurzame energiebronnen ten opzichte van fossiele brandstof en rekenen door wanneer investeringen break-even zijn. Zo is op voorhand bekend wat de kosten en opbrengst (CO2 en financieel) zijn.” 

Ondertekening van het Energie Prestatie Contract door de heer F. Russo, CFO Decathlon Nederland en de heer M. Meeder, manager Maincontracting Utiliteit Croonwolter&dros

Stuur artikel door