Croonwolter&dros bouwt energiestation in Meppel

Dit artikel is verschenen in Meppeler Courant op vrijdag 4 augustus 2017 (auteur: Bert Jansen) 

Meppel – De tijdelijke biogasinstallatie voor verwarming en koeling van Nieuwveense Landen, maakt volgend jaar plaats voor een nieuwe energiecentrale op biomassa. Croonwolter&dros bouwt achter het Leerwerkcentrum aan de Bremenbergweg de splinternieuwe energie-installatie. De duurzame centrale vermomd als boerenschuur valt nauwelijks op aan de rand van de nieuwbouwwijk.

De volledig vernieuwde energievoorziening op het terrein van het Leerwerkcentrum bestaat uit twee houtpelletverbranders, drie gasketels, een silo en een bijbehorende koelinstallatie. In de verbranders worden houtpellets omgezet in energie. De gasketels worden ingezet bij piekbelasting en als de verbranders uitvallen. 

De silo dient voor de opslag van de houtpellets en wordt ongeveer dertig keer per jaar bevoorraad met een vrachtwagen. Het gebouw lijkt nog het meest op een boerenschuur en sluit aan bij de overige van de bebouwing aan de Bremenbergweg. De nieuwe centrale is het hart van de energievoorziening voor de wijk Nieuwveense Landen.

Veilig

De centrale voorziet bij de start, eind 2018, circa 420 woningen van warmte voor ruimteverwarming en voor verwarming van warm tapwater. Tevens levert de centrale koude voor het koelen van de woningen. Geperste houtpellets zijn een duurzame, schone vorm van biomassa. De pellets worden gemaakt van reststromen uit de houtindustrie (zaagsel en krullen) of van gebruikt hout. De verbranding is schoon en veilig. De bewoners van Nieuwveense Landen zijn door Meppel Energie op de hoogte gesteld van de nieuwe ontwikkelingen. ’Voor de overschakeling naar het nieuwe energiesysteem verwachten wij geen noemenswaardig effect op de levering,’ aldus Meppel Energie in de brief aan de bewoners.

Sinds de ingebruikname (2014) van het huidige energiestation aan de Bremenbergweg, zijn alle ruim tweehonderd woningen in Nieuwveense Landen aangesloten op het duurzame energiesysteem van Meppel Energie. De blauwe container achter op de bouwplaats, waarin water met biogas wordt opgestookt tot 70C°, is slechts ‘een tijdelijke voorziening’. Nu het eerste wijkdeel Centrum Wonen en het volgende deel Broeklanden bouwrijp wordt gemaakt, is het tijd een groter en honderd procent duurzame energiecentrale voor de wijk Nieuwveense Landen op te zetten.

Samenwerking

De aandeelhouders van Meppel Energie besloten voor de productie van warmte en koude samen te werken met Croonwolter&dros. De technisch dienstverlener, onderdeel van bouwgigant TBI, neemt de volledige opwekking van de warmte en koude voor zijn rekening. Meppel Energie (gemeente Meppel en Rendo /LDEP blijft eigenaar/beheerder van het leidingennet door de wijk. In mei werd Croonwolter&dros door Meppel Energie uitverkoren het definitief opwekkingssysteem op te zetten voor de wijkdelen Centrum Wonen en Broeklanden.

Bouwrijp

Broeklanden, voorlopig ook laatste wijkdeel van Nieuwveense Landen wordt na de zomervakantie in gestaag tempo verder bouwrijp gemaakt. De dikke buizen waardoor het warme water naar de woningen stroomt, liggen goeddeels al in de bodem van Broeklanden. Ook in het nieuwe wijkdeel worden warmte en koude opgewekt met duurzame energiebronnen. 

Aan de reductie van belangrijkste broeikasgassen draagt Nieuwveense Landen nu al een steentje bij. Dankzij de duurzame energievoorziening is het een wijk zonder gasleidingen en leven de bewoners heel prettig zonder aardgas. De uitstoot van CO2 wordt zodoende met 78% gereduceerd, in vergelijking met individuele CV ketels in de woningen.

In het wijkdeel Broeklanden liggen de buizen voor verwarmingswater al klaar

Stuur artikel door