Column: hoezo anti-virus?

Er wordt al lang en veel gesproken over cloud, en steeds meer professionelere producten worden aangeboden. Maar een daadwerkelijke industriële implementatie ziet Peter Withagen, Manager Watermarkt, nog maar weinig. In een column in de nieuwste uitgave van Process Control spreekt hij over het nut en de noodzaak van een verdere professionalisering op het gebied van cloud toepassingen. Hij schetst dit aan de hand van een paneldiscussie. Is de markt er rijp voor? 

"De technische mogelijkheden zijn in een half jaar alleen maar beter geworden. De pandemie heeft ons een forse duw in de rug gegeven om meer gebruik te  maken van clouddiensten. En dat pakte beter uit dan menigeen had verwacht. De bereidheid om cloudtoepassingen te gebruiken is toegenomen. Bent u klaar om uw fabriek vanuit de cloud te besturen?"

De gehele column kun je hier verder lezen. 

Stuur artikel door