Cobouw Top 20 Installatietechniek: de pijler onder alle grote transities

Artikel van Cobouw, geschreven door Jan Smit. Hieronder is een deel van het artikel te lezen. Klik hier voor het volledige artikel. 

Top 20 installateurs: 'Dipje' haalt voor even druk van de ketel

Na een lichte afkoeling de komende twee jaar zijn de vooruitzichten voor de installatiebranche florissant. De sector is de 'pijler onder alle grote transities'. Minder vergunningen voor de woningbouw, iets minder opdrachten van publieke opdrachtgevers in de utiliteitsbouw en in de infratechniek: de stagnerende bouw raakt ook de installateurs. In 2024 en 2025 zal het productievolume iets dalen. Een ‘dipje’ waar Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, niet van wakker ligt. En de meeste leden van de branchevereniging evenmin, vertelt hij.

Installateurs kunnen het lijden. In 2022 steeg de omzet van bouwinstallateurs volgens het CBS met gemiddeld een kleine 13 procent, in het tweede kwartaal van dit jaar zelfs met ruim 14 procent. "Onze leden zeggen: dat 'dipje', laat het maar gebeuren, het haalt even wat druk van de ketel. Dat biedt ons de mogelijkheid om de achterstanden in te lopen, de wachtlijsten in te kunnen korten. Dan kunnen we onze zakelijke opdrachtgevers weer wat sneller bedienen en ook de consument." De kortstondige inzinking treft bovendien niet de gehele sector. Wat betreft beheer en onderhoud bijvoorbeeld zitten veel installateurs vol. En in de nieuwbouw en inframarkt is er vooral sprake van uitstel. Terpstra: "Dat komt op een gegeven moment toch los."

Transitie

De installatiebranche heeft de toekomst: daar is de voorzitter van Techniek Nederland van overtuigd. Hij wijst op de consolidatie binnen de sector. "Het is niet voor niets dat er in de deze markt zoveel fusies en overnames plaatsvinden. Dat is niet omdat de marges te dun worden of omdat er te weinig perspectief is. Iedereen ziet dat dit gewoon een van de meest bestendige sectoren in Nederland wordt. Dat het in alle opzichten de pijler is onder alle grote transities. Dan heb ik het niet alleen over de energietransitie. Maar ook over onderwerpen als balancing, de uitdaging om vraag en aanbod op het elektriciteitsnet te allen tijde in evenwicht te houden, en circulariteit, oftewel de-installeren. Dat komt vol op de sector af."

Geen installateurs, maar technisch dienstverleners

Terpstra wijst op de transitie van de vele tunnels, bruggen, viaducten en andere kunstwerken. Een enorme opgave die volgens hem niet zozeer gaat over nieuw beton en asfalt, maar over verduurzaming. Daarbij zijn installateurs steeds vaker in de lead. "Eigenlijk zijn het geen installateurs meer. Het zijn technisch dienstverleners die met innovatieve technische concepten onze infrastructuur moderniseren naar de eisen van deze tijd. De kern van de renovatie is niet bouwtechnisch; het gaat vooral om technische systemen die integraal met elkaar kunnen communiceren. Dat is de toekomst."

Impact maken

Hij refereert aan een recent werkbezoek aan de Maastunnel. Bij de renovatie van de oudste afgezonken tunnel in Nederland was Croonwolter&dros hoofdaannemer. "Ik heb hen gevraagd: wat is bij dit project nu de essentie van jullie hoofdaannemerschap? Want als ik daar doorheen rijd, zie ik alleen maar prachtig glimmende tegeltjes. Zij zeiden: dat is dus niet de verbouwing van de Maastunnel. Hoofdmoot zijn de vijftig verschillende technische systemen die integraal met elkaar communiceren. Dat is de verbouwing. Ik zie dat als een soort metafoor voor de vooravond van de sector."
Dat de rol van installateurs bij grote infrastructurele projecten toeneemt, klopt, beaamt Piet Jan Heijboer, de directievoorzitter van Croonwolter&dros. Dat is niet alleen zo in de vervangingsmarkt, ook bij nieuwe projecten. Hij noemt de A16 Rotterdam, het nieuwe stuk snelweg tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Croonwolter&dros is een van de partijen binnen aannemerscombinatie De Groene Boog die dit project realiseert.

"Wij maken daar de eerste energieneutrale tunnel ter wereld. Heel die tunnel hebben we slim geëngineerd. Dan heb je impact, dat is natuurlijk ontzettend gaaf."
Piet Jan Heijboer, Directievoorzitter

Stuur artikel door