Bouwupdate RWZI Tilburg

Op RWZI Tilburg zijn grootschalige aanpassingen nodig om te kunnen blijven voldoen aan wet – en regelgeving en aan de doelstellingen van het Waterschap ten aanzien van Schoon Water en CO2-reductie. De combinatie Mobilis-Croonwolter&dros (CMC) werkt in dit project samen met TAUW en RWB in bouwteamverband aan deze renovatie.

Aeratietanks

Op dit moment worden de AT-3 tanks (aeratietanks) gerenoveerd. In deze tanks voeren we onderhoud uit aan: het beton, de voegen, de elektra voorzieningen en het volledige leidingwerk en beluchtingssysteem. Aan de AT-2 tank wordt de laatste hand gelegd wat betreft de elektra- en procesautomatisering voorzieningen. Het nieuwe onderdeel van de verbindingsgoot tussen AT-2 en AT-3 is bijna afgerond en de recirculatie-leidingen naar de selectoren zijn bijna klaar. Als deze in gebruik genomen worden kan het proceswater nog eens door de tanks om zo de graad van reiniging te verhogen en het proces te verbeteren. In de volgende fase gaan we aan de slag met het oudste deel van de zuivering namelijk AT-1 hier gaan we dezelfde werkzaamheden uitvoeren als in de vorige fase en gaan we ook een oud deel slopen om plaats te maken voor een nieuwe schakelruimte op de zuivering.

RWZI Tilburg

De rioolwaterzuivering in Tilburg zuivert het afvalwater van Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en Biezenmortel. De zuivering heeft momenteel een capaciteit van 340.000 inwoners equivalenten (dit wordt verhoogd tot 425.000 in dit project) en loost het gezuiverde water op de rivier de Zandleij. In 2017 is op het terrein van de rioolwaterzuivering Tilburg de energiefabriek geopend. Slib van alle rioolwaterzuiveringen van Waterschap De Dommel wordt hier verwerkt en vergist. Hierbij wordt biogas gevormd. Een warmtekrachtinstallatie wekt met dit biogas warmte en elektriciteit op. De zuivering Tilburg werkt daardoor energieneutraal en blijft er zelfs biogas over. Het overschot aan biogas wordt momenteel geleverd aan buurman Attero die het omzet naar aardgaskwaliteit. Dat wordt weer geleverd op het centrale gasnet. Waterschap De Dommel wil in 2025 helemaal energieneutraal zijn.
 

Stuur artikel door