BESIX Unitec en Croonwolter&dros: essentiële partners in ZEEKR voor renovatie Krammersluizen

Foto: Rijkswaterstaat

De opdracht voor de renovatie van het Krammersluizencomplex is door Rijkswaterstaat gegund aan de combinatie ZEEKR. Een samenwerkingsverband tussen hoofdaannemer BESIX en haar partners BESIX Unitec, Croonwolter&dros, Demako, Iemants en Bosch Rexroth. Met deze renovatie maakt Rijkswaterstaat Krammersluizen weer toekomstbestendig. De renovatie begint in 2025 en is volgens planning afgerond  in 2028.

De renovatie van de Krammersluizen maakt de sluizen naast toekomstbestendig ook moderner, sneller, duurzamer en visvriendelijker. In het project worden onder andere aandrijfmotoren, sluisdeuren, bewegingswerken en elektrotechnische installaties gerenoveerd, en wordt de sluis op afstand bedienbaar. De meest bijzondere onderdelen van het project zijn de nieuwe zoet-zoutscheiding met luchtbellen in de duwvaartsluizen en de toevoeging van een doorlaatmiddel.

Gedegen aanpak

De renovatie van de Krammersluizen is gegund aan de combinatie ZEEKR, een samenwerkingsverband tussen hoofdaannemer BESIX en haar partners BESIX Unitec, Croonwolter&dros, Demako, Iemants en Bosch Rexroth. De opdracht is gegund voor een bedrag van 417 miljoen euro. 

“Rijkswaterstaat heeft te maken met een verouderd areaal en dus een grote onderhoudsopgave. De succesvol aanbestede renovatie van de Krammersluizen is dan ook een mooie stap in de goede richting om al dat werk gedaan te krijgen. Daar zijn we, ook vanwege het grote belang van de Krammersluizen, erg blij mee.”Directeur-generaal Martin Wijnen van Rijkswaterstaat
”We zijn zeer verheugd dat we samen met Rijkswaterstaat kunnen starten aan deze gigantische klus. De renovatie van dit indrukwekkende complex is een integrale opgave waarbij veiligheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid voorop staan. De kracht van ZEEKR zit in de mensen, samen met onze partners hebben we de juiste mensen aan boord om dit veelzijdige project tot een succes te maken.”
Projectdirecteur Dieter Behaeghel van BESIX
“De aanbieding van ZeeKR bevat een gedegen aanpak en een slimme en robuuste planning. Daarnaast is er ook goed gekeken naar hinderbeperking en de afstemming daarover met de gebruikers van de Krammersluizen. Met het voorstel heeft BESIX laten zien dat zij de ervaring, kennis en kunde hebben om de renovatie en modernisering van het Krammersluizencomplex te kunnen uitvoeren. Ik kijk uit naar de samenwerking.”
Projectmanager Henk van den Bosch

Renovatie elektrotechnische installaties 

Binnen de combinatie ZEEKR zijn BESIX Unitec en Croonwolter&dros verantwoordelijk voor de volledige scope van Elektriciteit en Industriële Automatisering. Dit houdt in dat zij, verenigd in de VOF EnVastKrammersluizen (EVK), bijna alle elektrotechnische installaties van de Krammersluizen zullen vervangen. Hieronder valt ook de gehele energievoorziening, waarbij een aanzienlijke reductie in energieverbruik een voorwaarde is om het object duurzamer te maken voor de toekomst. Daarnaast wordt de volledige besturing vervangen, waardoor het gehele object op afstand bedienbaar wordt vanuit het bedienhuis Neeltje Jans. 

Benjamin Mooijaart, projectmanager bij Croonwolter&dros en tevens verantwoordelijk voor het projectmanagement van EVK over deze nieuwe samenwerking:

“Wij zijn enorm trots dat we, door onze jarenlange kennis en krachten te bundelen, samen bijdragen aan het beschikbaar en veilig houden van de drukke vaarroute tussen Zeeland en de grote rivieren. Samen creëren we vooruitgang!”

Tom Haesebrouck, projectmanager bij BESIX Unitec en tevens verantwoordelijk voor het gehele technisch management van EVK:

“Het is een eer om bij te dragen aan de renovatie van dit sluizencomplex. Met onze technische expertise zullen we de efficiëntie en betrouwbaarheid van de installaties aanzienlijk verbeteren, wat essentieel is voor de duurzaamheid van deze infrastructuur.”

Belang Krammersluizen

De Krammersluizen liggen op de grens van Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, bij Bruinisse. Door de sluizen passeren jaarlijks zo’n 60.000 schepen. Daarom zijn ze van groot belang voor de doorstroming op de internationale corridor Rotterdam-Antwerpen-Gent. 

Het Krammersluizencomplex ligt in de Philipsdam, één van de dertien Deltawerken die het zuidwesten van Nederland beschermt tegen hoogwater vanaf zee. Het complex is in 1987 voltooid, en na 35 jaar toe aan een flinke renovatie. Veel onderdelen van de sluizen hebben het einde van hun levensduur bereikt en moeten worden vervangen, gereviseerd of gemoderniseerd. 

Onderhoudsopgave

Rijkswaterstaat heeft te maken met een grote onderhoudsopgave. Veel sluizen, bruggen, wegen en tunnels zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 van vorige eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer, en moeten daarom worden vervangen of gerenoveerd. Het kabinet investeert daarom de komende jaren flink in groot onderhoud aan wegen en vaarwegen.

Stuur artikel door