Afronding renovatie en modernisering bruggen en sluizen in Flevoland

5 jaar geleden is Croonwolter&dros samen met Hollandia Services in opdracht van de Provincie Flevoland gestart met het moderniseren en vervangen van de elektrische installaties en mechanische onderdelen op 16 verschillende locaties in de Flevopolder en Noordoostpolder. Dit grootschalige onderhoud was noodzakelijk om het aantal storingen te minimaliseren, de centrale bediening te uniformeren en de veiligheid te optimaliseren.

Donderdag 11 april is het Programma Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen (GOBS) feestelijk afgesloten met alle betrokken partijen. In een relatief korte periode is een enorme renovatieopgave aan de bruggen en sluizen gerealiseerd. Paul Schaap, projectmanager Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen Flevoland, is trots op het resultaat: 

“Ondanks dat het af en toe een moeizaam traject was, hebben we een mooie, veilige en stabiele oplossing gerealiseerd voor de veelal unieke bouwwerken op leeftijd, waarbij het geheel volgens de huidige stand van de techniek eenvoudige te bedienen is.” 

Besturingssystemen gestandaardiseerd

Bij aanvang liep de bediening van de 13 beweegbare bruggen en 11 sluizen nog via diverse verschillende besturingssystemen. Dit hebben wij gestandaardiseerd en is nu gemaakt volgens de huidige stand van de techniek en de nu geldende richtlijnen. Sinds december 2023 worden de bruggen en sluizen op 15 verschillende locaties op afstand bediend en zijn deze aangesloten op de nieuw gemaakte bediencentrale in het provinciehuis te Lelystad. De 16e locatie (Larsersluis bij Biddinghuizen) is als laatste gerenoveerd. Deze locatie betreft een zelfbedieningssluis en is daarom niet aangesloten  op de centrale in Lelystad.

Samenwerking en afstemming 

“In zes jaar tijd is er ontzettend veel werk verzet”, aldus Jan de Reus, gedeputeerde van de Provincie Flevoland. “Dit kon niet zonder goede afstemming met allerlei betrokken partijen en gebruikers van onze bruggen en sluizen. Door goed overleg met hen over stremmingen en oplossingen hebben we deze klus kunnen klaren. Hierdoor hebben we met elkaar gezorgd dat we qua bruggen en sluizen weer over een infrastructuur beschikken waarmee we jaren vooruit kunnen. En Flevoland goed en veilig bereikbaar blijft, zowel over de weg als over het water.”

Tijdens het feestelijke moment op 11 april was er onder andere een vraaggesprek met Aris van Erkel, divisiedirecteur Infra, en Ronald van den Berg, algemeen directeur bij Hollandia Services. De bedrijven werken al vaker samen en zijn complementair aan elkaar. Naast inhoudelijke overeenkomsten delen ze ook normen en waarden, wat helpt bij het integreren van teamprestaties. Tijdens het GOBS-project hebben beide bedrijven elkaar nog beter leren kennen. 

Aris van Erkel: “Leren doen we ook ‘on the job’. Samen leren van en met elkaar zorgt voor een nog betere verbinding tussen onze bedrijven. Hierdoor staan we gesteld voor de grote onderhoud en V&R opgave van de Nederlandse infrastructuur. Waarin staal, werktuigbouw en technologie een significante rol hebben”. 

Op 31 maart is het onderhoud voor de bruggen en sluizen overgedragen aan Hollandia Services.

“Ondanks dat het af en toe een moeizaam traject was, hebben we een mooie, veilige en stabiele oplossing gerealiseerd voor de veelal unieke bouwwerken op leeftijd".
Paul Schaap, projectmanager GOBS
“In zes jaar tijd is er ontzettend veel werk verzet. Dit kon niet zonder goede afstemming met allerlei betrokken partijen en gebruikers van onze bruggen en sluizen"
Jan de Reus, Gedeputeerde Provincie Flevoland
“Samen leren van en met elkaar zorgt voor een nog betere verbinding tussen onze bedrijven. Hierdoor staan we gesteld voor de grote onderhoud en V&R opgave van de Nederlandse infrastructuur”.
Aris van Erkel, divisiedirecteur Infra

App Varen Flevoland

De invoering van de app Varen Flevoland was ook onderdeel van het project. Via deze app kunnen vaarweggebruikers zich aanmelden voor een doorvaart van alle bruggen en sluizen. Verder geeft de app informatie over openingstijden van bruggen en sluizen, doorvaarhoogtes en -breedtes en actuele stremmingen. Ook geeft de app aan of het druk of rustig is op de bediencentrale. Deze app is, inclusief alle software, ontwikkeld door Croonwolter&dros.  

Stuur artikel door