Aanleg RijnlandRoute officieel van start

Na bijna 70 jaar van plannen maken, voorbereiding en besluitvorming gaven minister Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Floor Vermeulen dinsdag 14 maart 2017 in Wassenaar het officiële startsein voor de realisatie van de Rijnlandroute, de nieuwe weg van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden. Het eerste deel van het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland, de aanleg van de N434 tussen de A4 en de A44, wordt uitgevoerd door bouwcombinatie Comol5.

Met de realisatie van de RijnlandRoute wordt een belangrijk knelpunt opgelost en verbetert de doorstroming op zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet.

Minister Schultz van Haegen onderstreept de noodzaak. De RijnlandRoute lost niet alleen huidige knelpunten op, maar zorgt er ook voor dat de regio klaar is voor de toekomst. Geplande ruimtelijke ontwikkelingen zullen de mobiliteitsbehoefte vergroten. De RijnlandRoute is het antwoord. Daarom financiert het Rijk een groot deel van de RijnlandRoute.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: "Alleen door samen te werken kunnen we de best bereikbare provincie van Nederland worden. De RijnlandRoute is misschien wel hét voorbeeld van goede samenwerking. Ik ben er trots op dat het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en betrokken gemeenten er samen in zijn geslaagd om deze belangrijke ontbrekende schakel in het wegennetwerk nu daadwerkelijk te realiseren. De schop kan de grond in!"

Van links naar rechts: Gedeputeerde Floor Vermeulen, minister Melanie Schultz van Haegen en Jan de Jong (voorzitter Raad van Bestuur aannemerscombinatie Comol5).

Tussen A4 en A44 een tunnel van 2,5 kilometer

 

Het project is opgeknipt in 3 onderdelen. Het eerste onderdeel is de aanleg van de nieuwe N434 en de aanpassing van de A44 en A4. Er is veel aandacht besteed aan een goede inpassing in het landschap. Van dit te realiseren wegdeel van ruim 4 kilometer is een groot deel nauwelijks of niet te zien: Zo'n 2,5 kilometer komt bij Voorschoten in een (geboorde) tunnel te liggen en ter hoogte van de wijk Stevenshof in Leiden wordt de weg over een lengte van ongeveer een kilometer verdiept aangelegd.

 

Ervaren wegen- en tunnelbouwer

Comol5 is een aannemerscombinatie van Nederlandse bedrijven, een Frans en een Belgisch  bedrijf. TBI-ondernemingen Mobilis B.V en Croonwolter&dros B.V., DEME Infra Marine Contractors B.V,en VINCI Construction Grand Projects SAS. De combinatie heeft veel ervaring in de aanleg van wegen en boren van tunnels in het bijzonder. Zo waren zij betrokken bij de bouw van de Coentunnel, de spoortunnel Delft en de duplextunnel (geboorde dubbeldekstunnel) in A86 bij Parijs. Comol5 realiseert het project op basis van een DBM-contract (Design, Build & Maintain), waarbij de opdrachtnemer het ontwerp opstelt, de infrastructuur aanlegt en na openstelling nog 15 jaar het onderhoud op zich neemt.

Aandacht voor omgeving tijdens bouw

Bij de selectie van de aannemer speelden risicobeheersing, duurzaamheid en beperking van omgevingshinder en verkeershinder een belangrijke rol. Comol5 heeft zich op die thema’s duidelijk onderscheiden. Robert de Haas, projectdirecteur Comol5: "Comol5 kijkt er naar uit een deel van de RijnlandRoute te bouwen. We zijn er trots op dat we dit project gegund hebben gekregen. Het is een interessant project, waarin veel disciplines samenkomen en waar we ons maximaal moeten inzetten voor een goede inpassing. We zijn inmiddels gestart met de het voorbereidende werk, zoals het aanvragen van de nodige vergunningen en het kennis maken met de omgeving.”

Nog voor de zomer organiseert Comol5 enkele informatieavonden voor omwonenden om hen te informeren over de projectaanpak. Overlast is bij bouwwerkzaamheden niet te voorkomen, maar de aannemerscombinatie probeert de overlast wel zoveel mogelijk beperken.

Planning

Momenteel worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder archeologisch onderzoek en verplaatsen van kabels en leidingen. Comol5 werkt de komende maanden de detailplanning uit, in het najaar worden de werkterreinen ingericht en starten de eerste werkzaamheden. In de zomer van 2019 wordt gestart met de het boren van de tunnel. Naar verwachting wordt de RijnlandRoute eind 2022 opgeleverd

Stuur artikel door