A16 Rotterdam definitief gegund aan De Groene Boog

Een combinatie van Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en TBI (Croonwolter&dros en Mobilis) wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en voorfinancieren van de nieuwe ring in Rotterdam Noord.

De Groene Boog is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en voorfinanciering van het project, plus onderhoud over een periode van twintig jaar. De bouw start naar verwachting begin 2019. Eind 2024 gaat de weg open voor verkeer. Het contract wordt naar verwachting in mei getekend, waarna in juni naar verwachting de financiering rond is. Het projectbudget ligt onder de 1 miljard euro.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: ‘’Dit is een mooie stap richting de start van de aanleg van de A16 Rotterdam. Deze compleet nieuwe energie neutrale weg in Rotterdam Noord gaat zorgen voor een betere doorstroming op de A13, A20 en Hillegersberg in deze economisch belangrijke regio.”

Projectdirecteur Harbert van der Wildt van de Groene Boog: 
“We zijn ontzettend blij dat onze aanbieding als winnende uit de bus is gekomen. Na 15 maanden aan het plan gewerkt te hebben, is het een voorrecht om nu daadwerkelijk onze energieneutrale weg aan te leggen en te onderhouden. We verwachten hierbij veel van onze digitale tweeling TWIN-16, welke in de virtuele wereld een identiek project realiseert, met als doel het voorkomen van onnodige fouten en een goede afstemming met RWS en omgeving.

Geen bezwaar gemaakt door de andere partijen

In januari 2018 deden drie consortia hun aanbiedingen. Na de voorlopige gunning, die op 8 maart 2018 aan gegadigden bekend is gemaakt, hebben de andere inschrijvers tijdens de zogenoemde Alcatel-periode geen bezwaar gemaakt. 

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen o.a. beoordeeld op de criteria ‘duurzaamheid’, ‘risicobeheersing’ en ‘beperken bouwhinder’. 

Over de A16 Rotterdam

Bijna dagelijks staan er files op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein. Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan: de A16 Rotterdam. De weg komt aan de noordoostrand van Rotterdam te liggen en krijgt aansluitingen bij de N471 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan en het Terbregseplein. De weg loopt door het Lage Bergse Bos heen, hier legt Rijkswaterstaat een half verdiepte landtunnel aan. 

Energieneutrale weg

En de combinatie doet zijn naam eer aan met niet alleen een optimale inpassing in het landschap, maar ook een energieneutrale weg. In dit project worden de nieuwste inzichten op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in de praktijk gebracht. De weg wordt zo optimaal mogelijk ingepast in het landschap en zal voor 20 jaar energieneutraal zijn. Om geluidoverlast door verkeer te voorkomen, wordt voor de A16 extra geluiddempend asfalt gebruikt (tweelaags zoab fijn). Ook komen er geluidschermen en grondwallen. Aangrenzende gebieden zoals het Terbregseveld, Vlinderstrik en Lage Bergse Bos worden opnieuw ingericht en met elkaar verbonden met fiets- en wandelpaden. Meer informatie is te vinden op de projectwebsite: www.a16rotterdam.nl.

Stuur artikel door