6e Tunnel toegevoegd aan portfolio prestatie-onderhoudscontract WNZ

Maandag 18 december jl. heeft Rijkswaterstaat het beheer van de Ketheltunnel overgedragen aan Croonwolter&dros. De Ketheltunnel is de zesde tunnel in het portfolio van het TOPII Prestatieonderhoudscontract WNZ Perceel 2.

Sinds 1 november 2021 is Croonwolter&dros in opdracht van Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het onderhoud van de vijf andere tunnels en sinds maandag is daar de Ketheltunnel bijgekomen.

De looptijd van dit contract is tot eind 2026 met de mogelijkheid van verlenging tot 2031. Dit bevat het onderhoud aan de technische installaties, maar ook het civiele en groene onderhoud in en rondom de tunnels.

De Ketheltunnel, in gebruik genomen in 2015, vertegenwoordigt een cruciaal onderdeel van de infrastructuur en speelt een essentiƫle rol in het verzekeren van een vlotte doorstroming van het verkeer in de regio.

Bijzonder aan de Ketheltunnel is de inpassing in de omgeving door middel van de verdiepte ligging. Daarnaast is de waterhuishouding een belangrijke functie van het areaal met daarin pompen en gemalen om waterstanden op het juiste niveau te houden. De omgeving bestaat uit veel groen rondom en bovenop de tunnel.

Afgelopen half jaar hebben Rijkswaterstaat, Croonwolter&dros en de zittende aannemerscombinatie A4all samengewerkt aan de overdracht van de tunnel. Daarbij zijn documenten en tekeningen overgedragen en is er meegelopen in het onderhoud om de specifieke werking van de installaties te leren kennen.

Bij de officiƫle overdracht zijn als meest symbolische handeling de cilinders van de HS-kasten vervangen door nieuwe cilindersloten. Daarnaast hebben we gezamenlijk met de drie partijen geluncht en hebben we elkaar bedankt voor de fijne samenwerking.

Croonwolter&dros is nu verantwoordelijk voor het onderhoud. In lijn met de voortdurende inspanningen van Croonwolter&dros voor verbetering en optimalisatie, staat in 2024 een upgrade van de besturing van de Ketheltunnel gepland.

Stuur artikel door