3D-maquette in HoloLens als vertaling van complexe projecten

Het aanleggen van een tunnel is een complexe aangelegenheid. Daardoor is het in beeld brengen van de processen ingewikkeld. Croonwolter&dros werkt in meerdere projecten integraal samen met TBI-ondernemingen Voorbij Fun­de­rings­tech­niek en Mobilis. Om de bouw van een tunnel tastbaar in beeld te brengen, en ervaring op te doen met Augmented Reality (AR), is er een interactieve 3D-maquette gemaakt in AR. In een AR-omgeving houd je in tegenstelling tot Virtual Reality (VR) wel contact wel contact met je omgeving. Je ziet door de bril zowel virtuele beelden als de werkelijke omgeving.

Met een HoloLens kun je bijvoorbeeld een virtuele 3D-maquete projecteren in een echte kamer en met elkaar in gesprek blijven. Ook kunnen we de in beton gegoten kabels en leidingen zichtbaar maken en kunnen we laten zien hoe een nog te bouwen project eruit komt te zien. Omdat het interactief is, kun je verschillende elementen in de 3D-maquette aanklikken waarmee je de te ontwikkelen toepassingen in een project nog tastbaarder kunt maken. Met behulp van Augmented Reality krijg je een goed beeld van een ontwerp en de beleving ervan. Maar op deze manier kunnen we ook op een efficiënte manier dingen testen.

Deze specifieke 3D-maquette is gemaakt om de verschillende facetten van de bouw van een tunnel zichtbaar te maken en te laten zien welke TBI-onderneming verantwoordelijk is voor welk deel van de bouw. 

Integrale samenwerking

In volgorde van werkzaamheden is Voorbij Funderingstechniek gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden en Mobilis voor de civiele bouw. Croonwolter&dros is als sluitstuk van integrale projecten verantwoordelijk voor de intelligente technologie: de camera’s, de ver­lich­ting, de bekabeling, de technische in­fra­struc­tuur en de apparatuur en software die alles regelen.

Bekijk in onderstaand filmpje de interactieve 3D-maquette van de bouw van een complexe tunnel.

Stuur artikel door