Food en Fijnchemie

Automatisering en inzicht verbetert processen

Bedrijven in de industriële sector Food & Fijnchemie staan voor grote uitdagingen. Marges staan onder druk. Europese wetgeving voor duurzame productie wordt steeds dwingender. Slimme automatisering is een noodzaak voor fabrieken om hun concurrentiepositie te behouden.

Slimme automatisering maakt dat systemen flexibeler en ook efficiënter functioneren. Met meer inzicht in en een betere besturing van processen. En met optimaal gebruik van de verschillende resources in het productieproces. Een perfect functionerende, transparante informatieketen is daarnaast noodzaak geworden. Deze gaat verder dan het bedrijf en strekt zich uit over de gehele productieketen. Extra informatie uitwisselen met afnemers en leveranciers is van het grootste belang. Ook omdat de consumenten steeds meer vragen stellen over kwaliteit en herkomst.

Innovatie mogelijk maken

Bedrijven in de Food & Fijnchemiesector liggen continu onder een vergrootglas en staan onder grote druk om productieprocessen te verbeteren. Wat betekent dit? Het vastleggen, interpreteren en toepasbaar maken van data middels sensoren en algoritmes moet productieprocessen slimmer en efficiënter maken. Bedrijven in deze sector onderscheiden zich al door hun unieke expertise, maar hebben een partner nodig die versterkt en extra kennis inbrengt. Innovatie mogelijk maakt. Inzichten geeft. Met toegewijde professionals die hun vak verstaan.

Om optimale en veilige processen te waarborgen, is het belangrijk dat de juiste mensen op het juiste moment beschikken over de informatie die nodig is om hun werk te kunnen doen. Om dit mogelijk te maken, moeten verschillende subsystemen in een fabriek of plant functioneren als één systeem. Dat was altijd al zo, maar de trend van Smart Industry (ook wel: Industrie 4.0) voegt hier nog een extra dimensie aan toe. Een combinatie van automatisering en inzicht biedt mogelijkheden om processen nog verder te verbeteren. Ook op het gebied van veiligheid, zoals voedselveiligheid en de fysieke veiligheid van medewerkers. En op het gebied van energie, door bijvoorbeeld besparen, opwekken en hergebruik.

Modern productieproces

Integratie (MES) van logistieke systemen (ERP), productiebesturing (SCADA-PLC, DCS) en managementinformatiesystemen staan centraal in het moderne productieproces. Met daaromheen tal van aanvullende activiteiten, zoals kwaliteits-, voorraad- en onderhoudsbeheer, scheduling en tracking & tracing. Voor veel van deze processen zijn (ISA 95-)standaardoplossingen beschikbaar, andere vragen juist om een maatwerkbenadering. Maar alle processen verdienen – en hebben – onze volledige aandacht.

Onze oplossingen

Optimaliseren binnen de Food en Fijnchemie?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!