Markt in beweging

De energiemarkt is een dynamische markt. Overheidsbeleid speelt een rol, evenals veranderende voorkeuren van consumenten. Dit legt een grote druk op de infrastructuur die alles in goede banen moet leiden.

Bedrijven die actief zijn in de energiemarkt opereren in een spanningsveld waarin verschillende krachten hun werk doen. Zo is er de elektriciteitsbehoefte van de consument, die niet meer toeneemt. Het gasgebruik neemt zelfs af. In de samenleving is steeds meer aandacht voor energiebesparing waarneembaar. Slimme meters, energielabels en fiscale maatregelen spelen daarbij een rol. De nationale en Europese politieke arena hebben een grote invloed, onder meer door het in SER-verband gesloten energieakkoord.

Gas maakt onzeker

Aardgasvoorziening is onderwerp van nationale en internationale discussies. Grote prijsverschillen tussen landen maken industriële grootgebruikers onzeker. Schaliegas in de VS zet de concurrentiepositie van de chemische industrie onder druk. Het belang van vloeibaar aardgas kan toenemen als prijsverschillen groot blijven. Ondertussen neemt de Nederlandse gasproductie af, temeer omdat de Groningse ‘gaskraan’ langzaam wordt afgesloten, en neemt de concurrentie op het internationale gasnetwerk toe.

TenneT - Hoogspanningsstations van de toekomst

Technologische oplossingen

Kortom, de energiemarkt is in beweging. Energieproducenten, netbeheerders en anderen hebben oog voor trends, die gevolgen hebben voor elektriciteitsproductie en infrastructuur. Bedrijven ontwikkelen toekomstplannen, ontplooien nieuwe activiteiten, saneren of gaan op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Een ding is echter zeer helder: de infrastructuur die nodig is om energiestromen in goede banen te leiden, wordt steeds belangrijker. Bedrijven experimenteren onder meer samen met nieuwe regels, technologische oplossingen en innovaties vanuit de markt.

Onze oplossingen voor de energiemarkt

Aan de slag met Energie?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!