Betalen bij automatische incasso

Automatische incasso

Met een automatische incasso geeft u Croonwolter&dros eenmalig toestemming om elke maand de huur van de geiser, boiler of cv-ketel van uw rekening af te schrijven. U heeft er geen omkijken meer naar want de huur wordt automatisch betaald. Wilt u overstappen op automatische incasso, klik dan op " Ja " in onderstaand formulier en druk op "Verzenden". U ontvangt enkele dagen daarna op uw e-mailadres, een bevestiging.

Digitale factuur

Huurt u van Croonwolter&dros een geiser, cv-ketel of boiler? Geef dan uw e-mailadres aan ons door. U ontvangt onze maandfacturen voortaan digitaal in plaats van in uw brievenbus. Dat scheelt weer een hoop papier. 
Vul het onderstaande formulier in en druk daarna op de groene toets Verzenden. U ontvangt dan enkele dagen daarna op het opgegeven e-mailadres een bevestiging.

Machtiging voor automatische incasso

Doorlopende machtiging SEPA
Naam:       Croonwolter&dros BV,
                   Marten Meesweg 25,
                   3068 AV Rotterdam Nederland
Incassant: ID  NL49ZZZ649541530000

Als u hierna klikt op JA dan geeft u toestemming:
-aan Croonwolter&dros om doorlopende incasso opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven
-aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Croonwolter&dros.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Geeft u toestemming?