Waterinfodag 2024

Datum & locatie

28 maart 2024

09:00 - 17:00 uur

Congrescentrum 1931 - 's-Hertogenbosch

dagen
uur
minuten

Dé netwerkdag over de informatievoorziening in de watersector.

De Waterinfodag is een congres, beurs en ontmoetingsdag. Voor medewerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, bedrijven en studenten. 

Er is een beurs met 60 exposanten, een actueel, aansprekend en breed congresprogramma en volop gelegenheid om te netwerken. De Waterinfodag wordt sinds 2009 georganiseerd.

Croonwolter&dros is als systeem integrator aanwezig op standnummer 120

Namens Croonwolter&dros zijn Peter Withagen (Technische Automatisering & Informatisering (TAI) Watermarkt) en Ruud Scholten (cyber security) aanwezig. 

Is uw waterbeheer voldoende cyberweerbaar? 

Daar waar IT systemen voornamelijk het doelwit waren, zijn nu ook de operationele systemen, ook wel de Operationele Techniek (OT), het doelwit geworden van cybercriminelen. Door een verregaande integratie tussen IT en OT en door ontwikkelingen als 'Smart Industrie' en 'Internet of Things' is het essentieel om de weerbaarheid ook hier te verhogen om verstoringen te voorkomen.

Er zijn vele cyber security richtlijnen waar een organisatie aan moet voldoen. Denk aan de nieuwe cybersecurityrichtlijn NIS2 die tot doel heeft de algemene cyberbeveiliging binnen de EU te versterken. Of de Cyber Security Implementatie Richtlijn (CSIR 3.0) die speciaal is ontwikkeld om objecten zoals bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties en gemalen te beveiligen. 

Cyber Security for Control Systems (CS2) is een kennisintensieve, leveranciersonafhankelijke solution provider van cyber security gerelateerde consultancy diensten met een onderscheidende focus op operationele systemen (OT).

TAI & Water: Slimme automatisering bij waterbedrijven 

Wilt u de efficiency van de processen binnen uw waterschap of drinkwaterbedrijf verhogen en de kosten verlagen? Energiezuiniger werken? Verschillende locaties centraal kunnen bedienen en storingen sneller oplossen? Slimme automatisering in de waterketen maakt dat mogelijk. Dankzij sensoren en IoT speelt u makkelijker en sneller in op de steeds extremer wordende weersomstandigheden. Zo voorkomt u riooloverstromingen bij grote regenbuien en houdt u grip op het peilbeheer.

TAI heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen, realiseren, onderhouden en optimaliseren van procesautomatisering voor afvalwater-, oppervlaktewater- en drinkwatersystemen. Wij kennen de processen en de automatiseringssystemen. Daarom helpen we u graag bij het duurzamer, efficiënter, veiliger en beter voorspelbaar maken van uw processen en assets.