Het belang van ketensamenwerking bij circulair bouwen

Datum & locatie

9 Februari 2023

10:00 - 13:00 uur

Noord 77, 2931 SJ Krimpen aan de Lek

dagen
uur
minuten

Om circulair te bouwen is ketensamenwerking van essentieel belang. Tijdens dit event brengen ketenpartners de uitdagingen, en oplossingen, rondom circulair bouwen in kaart. Vervolgens ga je ook zelf het gesprek hierover aan.

Programma
Paneldiscussie
Dit panel, bestaande uit verschillende schakels in de keten, is ervan overtuigd dat we hierin veel van elkaar kunnen leren. Samen met hen, blikken we terug op wat zij afgelopen periode zelf geleerd hebben, waarbij we een specifiek praktijkvoorbeeld uitlichten. Vervolgens denken we met elkaar na over hoe we tot een algemenere aanpak kunnen komen als het gaat om circulair bouwen. Het panel bestaat uit:

  • Jan Bonnemaijers (senior projectmanager bij HEVO)
  • Arco Vroegindeweij (facilitair manager bij Croonwolter&dros)
  • Diane de Smit – voorlopig (duurzaamheidsmanager bij J.P. van Eesteren)
  • Corstian van Hartingsveldt (directeur van Struijk Grond- en Sloopwerken Nederland)
  • Peter Kreukniet (programmamanager circulariteit bij Insert)

De paneldiscussie wordt gefaciliteerd door 2BHonest, betrokken bij het ontwikkelen van het strategische kader ‘duurzame oplossingen’.

Zelf aan de slag
Na de paneldiscussie zet je dit gesprek voort in een kleinere groep. Zo ga je op zoek naar oplossingen voor jouw specifieke uitdagingen binnen dit thema.