Zuivering in Stein derde RWZI op rij: ‘Repeteren werkt’

De nieuwe biologische waterzuivering in Stein werkt als een module-trein. Opgebouwd als een modulair systeem met een slimme combinatie van repeterende effecten en hergebruik. ‘Synergie waarbij partijen elkaar een kijkje in de keuken gunnen’ blikken Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en combinatie CMC (Mobilis en Croonwolter& dros) terug op de derde succesvolle RWZI-oplevering in Limburg.

Het is alweer een tijdje geleden dat de zuivering in Stein in gebruik is genomen, als laatste van het trio Weert, Panheel en Stein. Drie Limburgse zuiveringen in drie jaar waarbij is ingezet op leereffecten, team-building en samenwerking. Ook het gezamenlijke ontwerpproces dat daar steevast aan vooraf ging, verliep op rolletjes.

Limburgse zuiveringstrio bewijst de meerwaarde van een uniforme aanpak. De uitgangspunten waren steeds hetzelfde: Biologische Nereda om te zuiveren, Verdygo-principes om modulair te ontwerpen en bouwen in combinatie met bouwteams en vaste partners. Werkt zo’n uniforme aanpak? Ja! Is de conclusie van de projectleiders George van Oijen (WBL) en Jochem Seghers (Mobilis TBI) die inmiddels ruim drie jaar samen optrekken bij de verschillende projecten. Want ook al is de basisaanpak repeterend, de uitwerking is toch steeds net anders.

WBL brak met de traditie

Hoofddoel van elke RWZI is rioolwater zuiveren. Daarbij zijn grote waterbassins nodig die elkaar opvolgen in het zuiveringsproces. Waterschapsbedrijf Limburg brak met de traditie om zuiveringen te benaderen als unieke objecten en zocht juist de overeenkomsten om projecten te bundelen en meteen bij het ontwerp rekening te houden met het beheer en onderhoud. Dat klinkt logisch, maar het bleek ook pionieren. George: ‘We hebben de lessen van Weert kunnen toepassen bij Panheel en Stein. Panheel liep steeds net voorop bij Stein.’

"Het vertrouwen dat je opbouwt om elkaars werk niet over te gaan doen. Het vertrouwen om los te laten en niet elke stap te controleren. Een bouwteam in combinatie met een open boekhouding is dan een prettige contractvorm."
George van Oijen, projectleider WBL

Modulair gebouwde RWZI Stein

Bij Stein konden meerdere bassins worden hergebruikt in de nieuwe opzet. "Dan gaan duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand. Een mooi staaltje van doorschuiven en hergebruik van materialen."
George van Oijen, projectleider WBL

Bij Stein konden meerdere bassins worden hergebruikt in de nieuwe opzet. George: ‘Dan gaan duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand. Een mooi staaltje van doorschuiven en hergebruik van materialen.’ In Stein is de voorbezinktank is omgebouwd tot egalisatiebuffer en de twee nabezinktanks zijn getransformeerd tot regenwaterbuffer. De oude regenwateropslag is gesloopt, waarvan het puin ter plekke is hergebruikt onder de nieuwe weginfrastructuur.

Open boekhouding

Het geheim van een goede samenwerking is vertrouwen, weten de waterexperts. ‘Het vertrouwen dat je opbouwt om elkaars werk niet over te gaan doen. Het vertrouwen om los te laten en niet elke stap te controleren. Een bouwteam in combinatie met een open boekhouding is dan een prettige contractvorm.’, stelt George. ‘Het raamcontract en het bijbehorende bouwteam stimuleert samenwerken en afstemmen. Maar het moet nog wel echt buiten gebeuren. Dan heb elkaar hard nodig om tot de beste oplossingen te komen. Vertrouwen is ook van elkaar weten dat de andere partij goed werk levert en daarmee verder willen gaan. Dan pas zijn echt efficiency-slagen te maken. We hebben bij alle drie de projecten grotendeels met dezelfde teams gewerkt. Dan weet je wat je aan elkaar hebt, ook als er andere partners bij aanschuiven of rollen verschuiven’, vult Jochem aan.

Jochem werkt inmiddels al ruim vier jaar met bouwteams en vindt de manier van samenwerken prettiger dan ‘traditioneel’ bouwen. De ‘klik’ tussen mensen is essentieel bij een goede samenwerking, maar het helpt als een contract daar op in speelt. ‘Je merkt dat bij elk bouwproject dezelfde sturingsprincipes opduiken: veiligheid, planning en tijd, kwaliteit en budget. Als je die knoppen in de gaten houdt, komt een project tot een goed einde.’

Bij Panheel had Jochem met Mobilis en Croonwolter&dros (CMC Waterprojecten Limburg) en Eliquo de touwtjes in handen, terwijl in Stein Engie het voortouw nam samen met CMC en Equans. Zo’n stoelendans geeft weer ruimte om bij elkaar in de keuken te kijken, maar ook voor gezamenlijke inkoopvoordelen. George: ‘Het repeterende effect heeft aantoonbaar voordelen opgeleverd. Bij alledrie hadden we een basis DO (Definitief Ontwerp) en een module-handboek. Alle drie zijn op basis van zowel Nereda als het Verdygo-principe uitgewerkt. Nereda voor en biologisch zuiveringsproces, Verdygo voor modulair onderhoud.’

Een onverwachte tegenvaller was dat de bouwperiode grotendeels in Corona-tijd viel. Twee jaar drukte het virus een stempel op de projecten. Dat gaf uitdagingen met uitval, gespreide lunchpauzes en afstand houden. Jochem: ‘Het kon niet anders, maar samenwerken op afstand werkt niet altijd ideaal. Vooral bij een ontwerpproces is het fijn als een team fysiek kan samenwerken. Dat kon dus maandenlang niet. De les voor de toekomst is wel dat reizen niet altijd nodig is en dat je met twee samenwerkingsdagen op een project ook goed kunt afstemmen. Een gezamenlijke bouwkeet is dan wel fijn.’ Het eindresultaat heeft er niet onder geleden zijn beide projectmanagers het grondig eens.

Uniforme uitgangspunten Zuiveringstrio

 • Raamovereenkomst met bouwteam
 • Verdydo-modulehandboek
 • Gezamenlijk ontwerp-team OG en ON
 • Onderhoudsexperts betrekken bij ontwerp
 • Open boekhouding
 • Gezamenlijke bouwkeet
 • Leerpunten delen

Projectgegevens waterzuivering Stein

 • Project: Vernieuwing RWZI Stein
 • Opdrachtgever: Waterschapsbedrijf Limburg
 • Opdrachtnemers: Equans, Eliquo en CMC (Mobilis en Croonwolter&dros )
 • Contractvorm: Bouwteam
 • Bouwfase: 12 maanden
 • Projectsom: 16 miljoen euro

RWZI Stein

Stuur verhaal door