Werken voor TenneT is werken mét TenneT

Met een nieuwe raamovereenkomst maakt TenneT werk van de grote uitdaging waarvoor zij staat. Samenwerking en standaardisering moeten het mogelijk maken om met de beschikbare mensen méér te doen.  

De landelijke netbeheerder TenneT staat de komende tien jaar voor een grote opgave. De vraag naar transport van elektriciteit neemt door de energietransitie steeds verder toe. Daarnaast vraagt de leeftijd van het netwerk de komende jaren een flinke kwaliteitsinjectie. Dit betreft onder andere de verzwaring of vernieuwing van 350 hoogspanningsstations van 110kV, 150kV, 220kV en 380kV in Nederland, ter waarde van vier miljard euro. Om die reden werd in 2020 de ‘Aanbesteding EU303 Stations’ uitgeschreven waarna zes Nederlandse preferred suppliers voor een raamovereenkomst werden geselecteerd. Een ervan is het Samenwerkingsverband Croonwolter&dros en Mobilis (SC&M). Door deze langdurende raamovereenkomst hoeft niet meer elk project te worden aanbesteed, maar worden de opdrachten verdeeld over deze partijen. Wie beter presteert, gedurende de looptijd van het inkoopprogramma tot 2032, krijgt meer werk en andersom. 

“Onze capaciteit moet elk jaar 20% groeien om het net geschikt te maken voor de toenemende vraag naar elektriciteit en de energietransitie en betrouwbaarheid van het net te garanderen."
Frank Wester, Associate Director Grid Field Operations Netherlands bij TenneT

Iedereen werkt met één ontwerp

'Onze capaciteit moet elk jaar 20% groeien om het net geschikt te maken voor de toenemende vraag naar elektriciteit en de energietransitie en betrouwbaarheid van het net te garanderen', zegt Frank Wester, Associate Director Grid Field Operations Netherlands bij TenneT. ‘Om dat te halen hebben we alle beschikbare menskracht nodig. Tijd besteden aan tenderen is dan contraproductief, net als concurrentiedenken. Er is genoeg werk voor alle EU303-partners, want zo zien we hen. Het idee achter de raamovereenkomst is dat opdrachtgever en opdrachtnemer op een andere manier samenwerken en dat ook de verschillende suppliers dat doen. Een van de eerste mooie voorbeelden is het gezamenlijk komen tot één standaardontwerp van een klantveld. Dat is dus niet door TenneT bepaald, maar door alle zes partijen. Voortaan bouwen we dus allemaal op basis van hetzelfde ontwerp.’

Beter veel ‘suboptimaal’ dan elke keer ‘optimaal’

‘Techneuten willen graag de allerbeste oplossing’, vertelt Peter van Dam, Divisiedirecteur Industrie van Croonwolter&dros. ‘Wij hadden een project waarbij we volgens een goede standaard werkten. Toch besloot een engineer het staal opnieuw uit te rekenen. Dat leverde weliswaar een besparing aan staal op, maar het kostte meer laswerk en leverde allerlei variaties in staaldiktes op. De kans op fouten werd groter. Dus wij kiezen nu heel bewust voor standaardiseren.’ Frank: ‘Standaardiseren betekent dat je iets suboptimaliseert, in plaats van optimaliseert. Maar dat suboptimaliseren verdien je dubbel en dwars terug.’

Ook andere standaarden zoals voor veiligheid

‘In de EU303-overeenkomst hebben we ook vastgelegd dat we standaarden willen ontwikkelen voor veiligheid, digitalisering, mvo-beleid en marktconformiteit. Het eerste onderwerp waarmee we aan de slag zijn gegaan is veiligheid. Er is een stappenplan opgesteld waarin alle partijen hun eigen goede ervaringen inbrachten. Daarmee is deze aanpak van veiligheid iets geworden van iedereen. Zo willen we op alle project- én onderhoudslocaties een safety wall  hebben. Een safety wall kan een prikbord of beeldscherm zijn waar alle relevantie informatie van de betreffende locatie te vinden is. Op die plek start het werk ook elke dag met een samenkomen waarbij veiligheid een onderwerp van aandacht is.’

Een modulair veld dat in één dag kan worden opgebouwd

‘Een andere manier waarop wij werken aan standaardisering waardoor we sneller en veiliger meer werk kunnen verrichten is het ontwikkelen van skids door Croonwolter&dros. Dat valt buiten de EU303-overeenkomst, maar is van groot belang bij het vervangen van 140 stations in de komende jaren. Croonwolter&dros heeft voor TenneT een proof of concept ontwikkeld: een modulair systeem bestaande uit één standaard intelligent type veld dat binnen één dag kan worden opgebouwd. De drie modules binnen een veld, de zogenaamde skids, worden in een fabricagehal in Kampen gebouwd onder geconditioneerde omstandigheden. Oude velden worden straks vervangen door deze nieuwe, snel uitwisselbare modules die zijn uitgerust met luchtgeïsoleerde schakelunits (AIS).’

Peter en Frank voor een safetywall

"Het hele traject van sloop tot nieuwbouw kan hierdoor straks in 9 maanden plaatsvinden, in plaats van in 24 maanden."
Peter van Dam, Divisiedirecteur Industrie van Croonwolter&dros

Bypas units op vrachtwagens

‘Voordat je een station kunt vervangen, moet je een bypass maken. Hiervoor worden mobiele units gebruikt die op vijf vrachtwagens kunnen worden vervoerd. Twee containers met besturingssystemen en drie vrachtwagens met ieder een 25 ton wegende Mobiele Gasgeïsoleerde Unit (MGU). Het station gaat dan tijdelijk over op deze MGU-installatie. Het hele traject van sloop tot nieuwbouw kan hierdoor straks in 9 maanden plaatsvinden, in plaats van in 24 maanden .’ Peter: ‘Voor nu is het spannend, want we zitten vlak voor onze tijdelijke omzetting van een station. Maar het voordeel van deze werkwijze is dat we mensen een gespecialiseerde taak kunnen geven waardoor het straks steeds soepeler zal gaan.’

Werken is nu samenwerken

In Eibergen vindt op dit moment het eerste EU303-project plaats. Daar wordt het bestaande station vernieuwd. De twee transformatoren worden verruild voor zwaardere en er wordt een aantal nieuwe schakelvelden bijgebouwd door SC&M. Frank: ‘We zien hier in de praktijk al de voordelen van de EU303-overeenkomst: er wordt als één team samengewerkt door Croonwolter&dros, Mobilis en TenneT. ’ Peter: ‘Vroeger voelde je dat je op ‘andermans’ station aan de slag ging. Dat is totaal veranderd. Beheer en onderhoud behoren nu ook tot ons contract, terwijl TenneT dat voorheen helemaal zelf deed. Wij zijn daar dus minder ervaren in, maar we merken hoe collegiaal de mensen van TenneT onze mensen ontvangen en helpen. Voor onderhoud zijn we een gespecialiseerd team aan het opzetten. Onderhoud vraagt een ander soort mensen dan nieuwbouw, waardoor we onze collega’s nog beter het werk kunnen geven dat bij hen past. Daarbij draag je hier bij aan de energietransitie. Steeds meer mensen willen werk doen dat maatschappelijk relevant is. Dat kan hier. ’ 

Stuur verhaal door