“We brengen de tunnel naar de cursist, in plaats van andersom”

Een uitspraak van projectleider Martijn Bastiaanse. Croonwolter&dros heeft voor de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel een virtuele trainingsomgeving gebouwd waarin tot in detail de werking van en gebeurtenissen in de tunnel gesimuleerd worden. We spreken met Bastiaanse over deze unieke en zeer vooruitstrevende manier van werken.

“Wanneer we over deze virtuele trainingsomgeving praten, dan hebben we het over OTO. Dat staat voor Opleiden, Trainen en Oefenen. Dat geeft in essentie weer hoe veelzijdig deze virtuele omgeving is. Er is een structurele behoefte aan opleiden en trainen”, verklaart Bastiaanse. “Onder begeleiding van een trainer kunnen operators met OTO bijvoorbeeld verschillende calamiteitenscenario’s oefenen.”

Gestart met de Westerscheldetunnel, maar volledig te transponeren

Het project is geïnitieerd door de N.V. Westerscheldetunnel. Zij hebben een XVR-opstelling aangeschaft met als doel te kunnen starten met het virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators voor de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel. Met XVR kunnen de tunnels virtueel geprojecteerd worden en kunnen er dynamische elementen worden toegevoegd.

Croonwolter&dros vormt samen met BAM en Mobilis de aannemerscombinatie Westerscheldetunnel Maintenance (WM). De N.V. Westerscheldetunnel heeft WM in 2013 de opdracht voor een 20-jarig onderhoudscontract gegund. Bij de bouw van de Sluiskiltunnel is verder een periode van 10 jaar onderhoud gecontracteerd. WM geeft ook invulling aan dit onderhoudscontract. De eigenaar van de Sluiskiltunnel is de Provincie Zeeland, maar beheer en incidentmanagement worden gedaan vanuit de N.V. Westerscheldetunnel”, legt Bastiaanse uit. Beide tunnels hebben vanuit de basis een eigen OTO-programma. “Daar heeft Croonwolter&dros een simulator voor de besturingslaag TuBeS aan toegevoegd. TuBeS is een afkorting van het ‘Tunnel Besturingssysteem’ en is de grafische presentatie voor de bediening van de tunnel. Deze weergave functioneert op het SCADA platform van Siemens.”

Om de training zo realistisch mogelijk te maken, heeft Croonwolter&dros een kopie gerealiseerd van het operationele besturingssysteem waarin simulaties worden nagebootst. Zo kan de operator onder andere de tunnel afsluiten, verkeersmaatregelen instellen, ventilatieregime aanpassen, toegangsdosering of tegenverkeer instellen. Ook is een calamiteitenscenario gesimuleerd in TuBeS die gestart kan worden door een routeerbare calamiteitenknop. Deze calamiteitenknop kan met een selectieschakelaar worden ingezet voor beide trainingsomgevingen. Bastiaanse: “Het is mooi om te zien hoe de evolutie van het OTO-programma van de Westerscheldetunnel is verlopen; van werken met maquettes en modellen naar een volledig gevirtualiseerde wereld. Bijzonder aan deze omgeving is dat twee tunnels binnen één simulator worden gepresenteerd.”

Levensechte visualisatie en bediening

“Als je goed wilt trainen, moet niet alleen de omgeving overeenkomen met de realiteit, maar ook de bedienelementen die ertoe doen moeten dezelfde ‘look and feel’ hebben. De mensen die worden opgeleid worden geconfronteerd met virtuele scenario’s die door de trainers naar believen kunnen worden beïnvloed. In het échte leven is de mens zelf de onberekenbare factor. Daar moet op geanticipeerd worden en er moeten ter plekke beslissingen genomen worden over handelingen, wanneer er onverwachte dingen gebeuren. Dat kan allemaal in dit OTO-project. De XVR-software genereert het levensechte beeld, de hardware en bediening die de trainees gebruiken komt overeen met de werkelijkheid.”

Alle ‘veld-I/O’ (in- en uitgaand dataverkeer uit de tunnel) komt binnen in TuBeS. “Alle tunneltechnische installaties die moeten samenwerken worden gemonitord en aangestuurd via TuBeS. Momenteel zijn XVR en TuBeS nog niet gekoppeld aan elkaar, maar dat wordt in de toekomst gerealiseerd. Dan worden ook de gevolgen van de handelingen die via TuBeS gedaan worden automatisch gevirtualiseerd”, vertelt Bastiaanse. “Een sterk punt is dat er meerdere trainingsomgevingen te ontsluiten zijn op één desk. Je kunt zo de betreffende tunnel naar de opleiding halen, in plaats van de opleiding naar de tunnel te moeten brengen. De centrale trainingsplek is een vaste omgeving voor de cursisten en bevindt zich in het dienstgebouw van de Sluiskiltunnel.”

Meer dan alleen een middel om op te leiden en te trainen

“Deze methodiek past perfect bij Croonwolter&dros. We kunnen met de simulatieomgeving van TuBeS namelijk ook uitvoerige tests doen, bijvoorbeeld om te kijken hoe systemen reageren na een update of een aanpassing. TuBeS is een ‘digital twin’, de virtuele kopie van de tunnel, waarmee dit allemaal trefzeker en zeer efficiënt kan. Het verhoogt de veiligheid, verlaagt de kosten en er is minder kans op falen omdat systemen uitvoerig getest zijn.”

Als koploper op het gebied van digitalisering ziet Croonwolter&dros veel bredere toepassingen voor deze vorm van opleiden, trainen en simuleren. “We werken naar een toekomst toe waarin we 100% virtuele simulaties kunnen aanbieden door het creëren van digital twins. Dat kunnen we doen voor iedere partij die daar behoefte aan heeft. Na testen, validatie en verificatie kunnen we het systeem inladen in real time, klaar voor gebruik. Na oplevering dient de software voor operationeel gebruik of opleiding en training”, zegt Bastiaanse tot besluit.

Wat gebeurt er bij een incident? Wie komt wanneer in beeld? Zo traint de Westerscheldetunnel.

Achtergrondinformatie

Croonwolter&dros vormt samen met BAM en Mobilis de aannemerscombinatie Westerscheldetunnel Maintenance (WM). De N.V. Westerscheldetunnel heeft WM in 2013 de opdracht voor een 20-jarig onderhoudscontract gegund. Bij de bouw van de Sluiskiltunnel is ook een periode van 10 jaar onderhoud gecontracteerd. WM geeft ook invulling aan dit onderhoudscontract. De eigenaar van de Sluiskiltunnel is de Provincie Zeeland, maar beheer en incidentmanagement worden gedaan vanuit de N.V. Westerscheldetunnel.

Stuur verhaal door