Waterschappen op weg naar datagestuurde waterzuivering

Z-info, hét systeem voor zuiveringsinformatie

Een samenwerking die twintig jaar geleden startte, wordt met minimaal vijf jaar voortgezet. Croonwolter&dros kreeg de opdracht gegund om samen met het Waterschapshuis en de waterschappen verder te bouwen aan Z-info, hét systeem voor zuiveringsinformatie.

Het is alweer twintig jaar geleden dat Croonwolter&dros in samenwerking met twee waterschappen de eerste pilot startte voor de realisatie van een nieuw informatiesysteem voor zuiveringsinformatie. Tien jaar later werd dit systeem onder de naam Z-info in gebruik genomen door vrijwel alle waterschappen. Z-info verwerkt alle ongestructureerde data van bijvoorbeeld debieten, monsternames, energieverbruik en slibtransporten, en verwerkt die tot presentabele informatie en rapportages op maat. Nu, weer tien jaar later, wordt de samenwerking tussen het Waterschapshuis, de waterschappen en Croonwolter&dros gecontinueerd met de ondertekening van een nieuw contract, dat ruimte biedt voor langdurig onderhoud en verdere ontwikkeling van dit mooie informatiesysteem!

Gerard Smits, secretaris-directeur het Waterschapshuis: ‘Waterschappen, met de zuiveringen voorop, groeien met producten als Z-info door naar datagestuurde organisaties. Niet alleen terugkijken en rapporteren, maar ook vooruitkijken en voorspellen. Ook wordt het combineren van data uit allerlei verschillende bronnen steeds belangrijker, zodat je steeds beter kunt sturen. We zijn verheugd dat we met de gunning aan Croonwolter&dros de ingeslagen weg kunnen vervolgen’.

Z-info contractteam

Paul Koemans, directeur waterketen Waterschap de Dommel: ‘Ik ben namens alle collega’s in de Vereniging van Zuiveringsbeheerders blij en trots dat we het mooie Z-info samen met Croonwolter&dros kunnen voortzetten. En natuurlijk verder kunnen uitbouwen tot een nog beter en mooier informatiesysteem onder het motto “zuiver sturen”.’

Jan van Nieuwenhuijzen, directeur Business Development Ventures Croonwolter&dros: ‘Z-info is een onmisbaar onderdeel geworden van de vitale infrastructuur waar waterzuiveringen deel van uitmaken. De continue ontwikkeling hiervan past in de strategie van Croonwolter&dros om via verdergaande digitalisering de wereld te verbeteren. Met Z-info dragen we bij aan de veiligheid en gezondheid van Nederland. We zijn trots dat we dit systeem samen met onze opdrachtgever mogen blijven ontwikkelen.’

Stuur verhaal door