Verduurzaming van één van de langst gebouwen van Nederland van start

Woensdag 12 mei 2021 is de bouw van het nieuwe ITC op de campus van de Universiteit Twente officieel gestart. Mirjam Bult gaf namens het College van Bestuur het startsein voor de verbouwing van Langezijds, door middel van het onthullen van het enorme bouwdoek. Hierop staat het ontwerp en de bouwplanning van het nieuwe onderkomen van de ITC faculteit. Bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo/Trebbe en Croonwolter&dros zijn de bouwpartners voor dit project.

Bouwen en vertrouwen

Langezijds is de afgelopen maanden volledig voorbereid op de start van de bouw. Na de sloopfase, is nu de fase van het vernieuwen en bouwen aangebroken. “Ik ben verheugd om met deze partijen samen te werken, omdat ze geen onbekenden zijn voor de Universiteit Twente”, vertelt bouwprojectmanager Rob Nengerman. “Onlangs hebben we met Dura Vermeer Bouw Hengelo een soortgelijke duurzame renovatie van de Technohal succesvol afgerond. Ook samen met Croonwolter&dros hebben we diverse grote projecten gedaan voor de Universiteit Twente. Het zijn partners die we vertrouwen en waar we op kunnen bouwen.” Koert Terhürne vult aan, namens de bouwcombinatie: “Dit is een groot en complex project midden in onze regio Twente. We zien er ook naar uit om van start te gaan. Het zojuist onthulde bouwbord heeft trouwens een bijzondere functionaliteit, we noemen het ‘Loading Langezijds’. Daarmee willen we de omgeving informeren wat we hier gaan doen en hoe ver het met de werkzaamheden staat.”

"Ik ben verheugd om met deze partijen samen te werken, omdat ze geen onbekenden zijn voor de Universiteit Twente. Het zijn partners die we vertrouwen en waar we op kunnen bouwen."
Rob Nengerman | bouwprojectmanager Universiteit Twente

ITC verhuist naar de campus

In 2022 verhuist de faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC) van het karakteristieke pand aan de Hengelosestraat naar een ander markant gebouw op de campus van de Universiteit Twente: Langezijds. Sinds 2010 is ITC officieel een faculteit van de UT. “We krijgen een heel mooi gebouw op een fantastische locatie. De verhuizing naar het O&O-plein is het ultieme sluitstuk van de integratie van ITC op de UT”, aldus Annemarie Arets in een eerder interview met U-Today. Woensdag 12 mei werd een handtekening gezet onder de bouwplannen, waarmee de start van de bouw een feit is.

‘Wij zijn, net als de Universiteit Twente, continu op zoek naar nieuwe en slimme technologieën die we kunnen toepassen om gebouwen duurzamer te maken. De plannen van de faculteit ITC leveren mooi en uitdagend werk, waar wij de juiste invulling aan kunnen
Cees Vos | Directeur Landelijke Projecten

Subsidie van Provincie Overijssel

Nengerman onderstreept het belang van duurzaamheid in de verbouwplannen. “We proberen de bestaande zonwering vanuit circulair oogpunt te hergebruiken en het dak krijgt zonnepanelen.” De Provincie Overijssel verstrekt subsidie aan de Universiteit Twente, als bijdrage voor het realiseren van een toekomstbestendig en duurzaam pand. “Ik ben blij met deze subsidie, het helpt enorm bij het realiseren van onze ambitieuze duurzaamheidsplannen. We willen bijvoorbeeld ook graag koudebrugisolatie en het gebouw wordt aangesloten op de koudecirkel en het warmtenet’, aldus Nengerman.

Ontwerp

De studenten en medewerkers van de ITC faculteit vormen en hechte internationale gemeenschap. Studenten komen van over de hele wereld om een korte opleiding, Master of PhD te doen. Terug in hun eigen land, passen zij de kennis toe voor duurzame versterking van de economie. Bij deze gemeenschap past een gebouw dat ontmoeting en inspiratie stimuleert. Langezijds krijgt daarom een ‘sociaal hart’ en twee ‘groene longen’: vrijwel elke kamer kijkt uit op het groen. “Het ontwerp is gemaakt samen met de gebruikers van ITC. Het ontwerpteam bestaat uit CIVIC/VDNDP, Valstar Simonis en Arup. Ik ben verheugd dat we het ontwerp nu daadwerkelijk kunnen uitvoeren”, zegt Nengerman. De verwachting is dat het ITC in de zomer van 2022 kan verhuizen naar de nieuwe locatie op de campus.

Stuur verhaal door