Testen en nog eens testen: zeker stellen dat er een goede en veilige tunnel wordt opgeleverd

Oktober 2023

Voordat de Corbulotunnel, onderdeel van de RijnlandRoute, volgend jaar open kan, moet er nog veel gebeuren. De komende maanden worden de puntjes op de i gezet. Hans Pos, testmanager Croonwolter&dros namens aannemerscombinatie Comol5 en Maikel Balster, testmanager namens opdrachtgever Provincie Zuid-Holland vertellen meer over het testen van de 54 tunneltechnische installaties zoals matrixborden, ventilatoren en verlichting.

Wat moet er allemaal getest worden?

Maikel: “Alle 54 tunneltechnische installaties, zoals de matrixborden, de ventilatoren en de verlichting. Met in totaal 113 testprotocollen kijken we of alle bijbehorende systemen werken. Dan heb je het over computers, software en alle afzonderlijke onderdelen, zoals bijvoorbeeld luchtsensors, camera’s en lichtarmaturen. We testen alles op zich, maar ook in samenhang met elkaar. De ventilatoren moeten het bijvoorbeeld gewoon doen, maar ze moeten ook correct reageren op een rookmelding.”

Hans: “Als Comol5 doen wij eerst zogeheten pre-tests. Daarmee testen wij een installatie voor de volle 100%. Als er weinig of geen bevindingen zijn, melden wij Maikel en zijn team dat de installatie ook samen met hen getest kan worden. Dat gebeurt dan steekproefsgewijs. Want als je bijvoorbeeld alle 120 camera’s wil testen, ben je dagen bezig. Bovendien is het niet nodig. Een steekproef is voldoende.”

Hoeveel mensen zijn er bij die tests betrokken?

Maikel: “In totaal houden 50 tot 60 mensen zich bezig met het uitvoeren van de tests en met de communicatie richting de andere belanghebbenden.”

Hans: “Wij plannen de tests en organiseren daar de benodigde hulpmiddelen en mensen bij, soms ook van de leverancier. Het testprotocol stemmen wij af met Maikels team. Daarna begint de test. Sommige aanwezigen gaan dan mee de tunnel in, anderen blijven op de bedienplek om te kijken welke meldingen of storingen binnenkomen. Als de test klaar is, bespreken we eventuele bevindingen. Ook bepalen we hoe erg zo’n bevinding is: fataal, kritisch, ernstig, onjuist of cosmetisch. Soms zijn Maikel en ik het niet met elkaar eens en dan voeren we daar een discussie over. Zo houden we elkaar scherp.”

Maikel: “Dat is alleen maar goed. We hebben allebei een bepaald belang en een bepaalde verantwoordelijkheid: Hans als opdrachtnemer, ik als opdrachtgever. Het gaat erom dat we elkaar begrijpen. We komen er tot nu toe bij elke bevinding wel uit.”

Wat houdt dat eigenlijk in: een bevinding?

Hans: “Dat iets niet werkt zoals het hoort. Het gebeurde bijvoorbeeld toen we de speakers testten, die bij een calamiteit mededelingen doen voor de automobilisten in de tunnel. De stem uit de speakers was goed verstaanbaar, maar sommigen bleken defect te zijn. Dat lossen we dan op. Tot nu toe hebben we 17 bevindingen gehad. Voor zo’n groot project zijn dat er niet veel.”

Maikel: “Klopt, 17 bevindingen tot nu toe valt mee. Voordat alle installaties naar de tunnel zijn gebracht, zijn ze uitgebreid getest in onze teststraat in Eindhoven. Dat lijkt een arbeidsintensieve aanpak, maar we plukken er nu de vruchten van. Doordat alles in Eindhoven getest was en alle bevindingen toen al zijn opgelost, komen we nu niet veel meer tegen. Er hoeft dus ook weinig in de tunnel opgelost te worden.”

Hoe ver zijn jullie met het testen?

Hans: “Van de 113 testprotocollen hebben we er 24 gedaan. We zijn maart dit jaar begonnen en hopen alles in maart 2024 afgerond te hebben.”

Maikel: “Over het testen en het resultaat van wat we tot nu toe gedaan hebben, heeft Omroep West een leuk filmpje gemaakt. Dat geeft een aardig beeld van wat dit allemaal inhoudt.”

Hoe belangrijk is het dat alles getest wordt?

Maikel: “Zonder testen kan de tunnel niet open. De testresultaten maken het aantoonbaar dat je als project voldoet aan de wet- en regelgeving. Maar we hebben ook tests uitgevoerd die nodig waren om te zien of Comol5 gedaan heeft wat Provincie Zuid-Holland als opdrachtgever met hen heeft afgesproken.”

Hans: “We willen met het testen zekerstellen dat we een goede en veilige tunnel opleveren. Dat gaat verder dan het moment van opening, want we kijken ook of het toekomstige onderhoud goed en veilig kan gebeuren.”

Maikel zit al bijna 6 jaar bij dit project, Hans net een half jaar. Hebben jullie mooie dingen meegemaakt?
Hans: “Toen het van de zomer zo’n mooi en warm weer was, liep iedereen te puffen van de hitte. Maar wij hebben toen tijdens het testen af en toe hele dagdelen in de tunnel kou staan lijden.”

Maikel: “Rijkswaterstaat beheert de komende jaren met Comol5 de tunnel en daarom lopen zij ook mee met het testen. Zij tonen zich positief over de kwaliteit van het geleverde product, maar ook over de rust die wij uitstralen tijdens het testproces. Dat is natuurlijk mooi om te horen.”

Wat zijn straks jullie allerlaatste acties binnen dit project?

Hans: “De laatste testen en de multidisciplinaire oefening, met onder meer alle hulpdiensten erbij.”

Maikel: “Na de openstelling van de tunnel zal ik nog een tijdje ondersteuning verlenen, op verschillende fronten. Het gaat erom dat de tunnel in alle opzichten -vanuit de techniek, de automobilisten, de hulpverleners en andere gebruikers- zo optimaal mogelijk gaat functioneren.”

Het testen vormt een zeer uitgebreid traject met een FAT, SAT, ISAT, SIT en MDO. Lees er hier meer over.

Bekijk ook deze video van TV West

Stuur verhaal door