Technisch beheer op afstand in Corbulotunnel

Mei 2023

In de tweede helft van 2024 opent de Corbulotunnel, die deel uitmaakt van de Rijnlandroute van de provincie Zuid-Holland (het tracé N434 die de Rijksweg A4 en de A44 verbindt vlak onder Leiden). Croonwolter&dros gaat het beheer van deze 2.520 meter lange tunnel van de Rijnlandroute uitvoeren. Niet alleen traditioneel met monteurs ter plaatse, maar ook op afstand. Dankzij onze nieuwe applicatie Technisch Beheer op Afstand (TBA) is het namelijk mogelijk om op afstand een oogje in het zeil te houden. Technicus IB Piet Bon en Programmamanager Assetmanagement Martijn Marijnen vertellen over deze innovatie.

Technisch beheer op afstand is in theorie al jaren mogelijk. Camera’s, sensoren en andere installaties verzamelen data en versturen deze naar een dashboard. In de praktijk zitten hier echter haken en ogen aan. En dan vooral als het gaat om cybersecurity. Martijn: “Voor beheerders is het belangrijk dat de gegevensverzending veilig gebeurt. Je wilt immers niet dat een hacker bij de systemen van een infraobject kan. Zeker in een tunnel kan dat mensen in gevaar brengen.”

Croonwolter&dros heeft nu een innovatieve methode gevonden om data veilig te verzenden. Piet: “Voor de communicatie tussen het asset en de applicatie werken we met een datadiode. Deze zorgt ervoor dat data slechts in één richting verzonden kan worden: van de systemen naar het dashboard. Het verzenden gebeurt via een VPN-verbinding, die ervoor zorgt dat de data door een versleutelde virtuele tunnel loopt. Deze is bijna onmogelijk te hacken. En zelfs als dat lukt, kan een hacker dankzij de datadiode nooit de systemen in de assets bedienen. Hierdoor is technisch beheer op afstand gegarandeerd veilig.”

Efficiënter assetbeheer

Dankzij deze innovatieve oplossing kan Croonwolter&dros nu beginnen met het op afstand beheren van objecten. Maar dat is niet het enige voordeel. Martijn: “TBA maakt het beheer van assets efficiënter. We hebben afwijkingen eerder door en kunnen de data gebruiken om degradatie te voorspellen. Dat maakt effectiever beheer mogelijk, en helpt tegelijk om de specialistische kennis van schaarse technici nog beter te benutten. Dit is nodig omdat infra steeds intensiever gebruikt wordt, de impact van verstoringen steeds groter wordt, er minder tijd is voor onderhoud en opdrachtgevers hogere eisen stellen. Met beheer op de traditionele manier kunnen we deze uitdagingen niet aan. Slimme oplossingen zoals TBA helpen ons om ze wel het hoofd te kunnen bieden.”

“Met TBA groeit het werkplezier onder technisch personeel”
Piet Bon, Technicus IB

Tegelijkertijd helpt TBA om het werk van monteurs leuker te maken. Piet spreekt uit ervaring: “Zelf houd ik ervan om complexe problemen op te lossen. Geef je mij een lijst met standaardtaken, dan verveel ik me al snel. Dankzij TBA kan ik me focussen op de uitdagende problemen, zoals het oplossen van storingen. Aan de andere kant weet ik dat er collega’s zijn die juist liever het dagelijks onderhoud uitvoeren. Door dit te splitsen, krijgen alle monteurs een taak die bij hen past. Dat maakt het werk interessanter.”

Dashboard met datastromen

Hoe ziet TBA eruit in de praktijk? Piet legt uit: “TBA is een dashboard waarop datastromen uit de assets binnenkomen. Als technicus kies je zelf welke data je wilt ontvangen. Hierdoor is de applicatie volledig naar wens aan te passen. In TBA kun je assets monitoren, maar wat het echt interessant maakt is dat je ook kunt automatiseren. Door grenswaardes in te stellen, stuurt TBA automatisch een melding wanneer een waarde buiten die grenzen treedt. Na zo’n melding kun je de staat van de assets in TBA verder analyseren en als het nodig is een monteur op pad sturen om het probleem ter plaatse op te lossen.”

Datagedreven assetmanagement

Met TBA krijg je dus structureel inzicht in het functioneren van systemen. Dat is essentieel voor datagedreven assetmanagement. Martijn: “Traditioneel is onderhoud preventief en reactief. Ofwel: we voeren onderhoud uit volgens een planning en als er een storing is. Met TBA zetten we een stap naar conditiegebaseerd onderhoud. Voor sommige assets hoeven we pas in actie te komen als een meting buiten de grenswaarden treedt. In andere gevallen hebben we een afwijking al door voordat een storing optreedt. Hierdoor kunnen we het onderhoud efficiënter uitvoeren en voorkomen we storingen.”

“TBA draagt bij aan de professionalisering van maintenance”
Martijn Marijnen, Programmamanager Assetmanagement

De volgende stap in de professionalisering van maintenance is die naar voorspelbaar onderhoud. Ook bij die stap helpt TBA. Martijn vervolgt: “In TBA leggen we ook data vast. Die kunnen we later analyseren. Zo krijgen we ook inzicht in wat er voorafgaat aan het falen van een onderdeel. Hier hebben we ervaring in opgedaan bij bijvoorbeeld proeftuin Sluis Eefde. Daar merkten we dat een bepaalde pomp meer energie ging gebruiken als die veroudert. Daarmee is energieverbruik een voorspeller voor falen. Voor de systemen in de Corbulotunnel gaan we dit soort patronen in de loop der tijd ook ontdekken. Zo kunnen we falen voorspellen én voorkomen.”

Centraal coördinatiecentrum

Voor nu starten we met TBA op de Corbulotunnel. Een van de wensen is dit in de toekomst verder uit te breiden naar andere assets. Piet: “Als meerdere objecten aansloten worden op TBA, kunnen we het beheer centraler gaan doen. Bijvoorbeeld vanuit een centraal coördinatiecentrum waar technici aanwezig zijn die storingen kunnen opmerken en monteurs op afstand kunnen ondersteunen. Op die manier maken we de grootste efficiëntieslag. Voor nu ligt de focus echter op het in de praktijk brengen van TBA, en het verder optimaliseren van de applicatie voor het gebruik op verschillende assets.”

Martijn Marijnen
Programma Manager Asset Management

Stuur verhaal door