Persoonlijke, toegankelijke zorg door digitalisering

Toen het Verpleegkundig Oproep Systeem (VOS) van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen tegen het einde van zijn levensduur aanliep, ging de afdeling Gebouw en Techniek op zoek naar een nieuwe oplossing. Chief Nursing Information Officer Leanne Sieling: “Verpleegkundigen krijgen behalve de VOS-oproepen ook informatie binnen van het MOS (Medisch Oproep Systeem) en MAS (Medisch Alarm Systeem). We wilden die drie stromen via één oplossing bundelen en overzichtelijk aanbieden. Samen met onze technisch dienstverlener Croonwolter&dros en onze leveranciers hebben we een integrale oplossing gevonden.” Die oplossing wordt het komend jaar geïmplementeerd.

Steeds meer patiënten, steeds meer apparatuur en steeds meer alarmen – maar niet meer verpleegkundigen: dat is de trend in de zorg. “We moeten de zorgverlening steeds effectiever inrichten”, zegt Leanne Sieling.

“Als Gelre Ziekenhuizen staan we voor persoonlijke en toegankelijke zorg. Maar juist om die bereikbaar en betaalbaar te houden, moeten we innoveren en optimaal gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Dat doen we. En daarbij werken we samen met onze partners. Wij hebben kennis van de zorg en van onze organisatie, onze partners van de digitale mogelijkheden en hoe die ons kunnen helpen de zorg te verbeteren.” Een van die partners is Croonwolter&dros.

“Wij ondersteunen de technici van Gelre Ziekenhuizen al jaren op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, medische gassen, verduurzaming en onderhoud”, zegt Eric Oosterkamp van Croonwolter&dros. “Door onze kennis van het primaire zorgproces en de organisatie hebben we een goed beeld van wat er nodig is en wat past bij Gelre. Dus toen het Gelre toe was aan vervanging van het VOS, hebben we met de digitaliseringsraad meegedacht over de beste oplossing.

'We moeten de zorgverlening steeds effectiever inrichten.'
Leanne Sieling, Chief Nursing Information Officer Gelre Ziekenhuizen

Geïntegreerde informatiestromen 

Op basis van een inventarisatie van de wensen en de beschikbare oplossingen, adviseerde Croonwolter&dros om de stap te zetten naar geïntegreerde medische alarmering. Als platform koos Gelre Ziekenhuizen IQ Messenger van Cruxin, de Nederlandse system integrator gespecialiseerd in geïntegreerde technische oplossingen. Vanwege de kennis van de gewenste systemen en de juiste match in de ontwerpfase is er een fijne chemie tot stand gekomen die de basis vormt voor een samenwerking. Gijs Pluer van Cruxin: “IQ  Messenger is een merkonafhankelijk en software only platform voor kritische alarmering. We kunnen bestaande en nieuwe systemen combineren en de alarmering op maat inrichten: elke verpleegkundige ontvangt de voor hem of haar relevante alarmen en kan daar gericht op handelen: is direct ingrijpen geboden, of kan het even wachten? Kan de verpleegkundige zelf de zorg verlenen of moet hij iemand anders bijschakelen?” Gelre Ziekenhuizen blijft bij zijn huidige leverancier voor een nieuw VOS, maar doet voor het MOS/MAS-systeem een beroep op Cruxin. Via IQ Messenger worden de verschillende klinische  informatiestromen verbonden en overzichtelijk aangeboden op de smartphones van de medewerkers en op de centrale post. Sieling: “Dat geldt voor onze mensen in Apeldoorn én in Zutphen: iedereen werkt straks met dezelfde systemen, waardoor we onze medewerkers op beide locaties kunnen inzetten.”

'We kunnen bestaande en nieuwe systemen combineren en de alarmering op maat inrichten.'
Gijs Pluer, Accountmanager Cruxin

Minder stress en werk

Wat betekent dit nu in de praktijk? Sieling: “Een verpleegkundige heeft de zorg voor meerdere patiënten op verschillende kamers. Ook als de deur dicht is, wil je weten hoe het met de patiënt gaat. Tijdens de coronapandemie werd dat wel heel duidelijk; we konden niet zomaar een kamer binnenlopen voor een check van de vitale functies. Maar ook in het reguliere zorgproces moet je geïnformeerd worden of een patiënt acuut hulp nodig heeft, als jij bij een andere patiënt bent. Een MOS-/MAS-systeem monitort de metingen, van de vitale functies zoals saturatie, hartslag en bloeddruk, die de monitoren registreren. Als de metingen buiten de aangegeven normaalwaarden komen, krijgen we een melding. Via het VOS worden we gealarmeerd en zien we welke actie met welke urgentie nodig is.

Dynamische toewijzing

Kunnen we zelf niet gaan en is acuut hulp nodig, dan zetten we de melding door naar de buddy. We kunnen dus heel snel en gericht acteren.” Een verpleegkundige krijgt alléén alarmen van zijn eigen patiënten, en alleen díe informatie die relevant is voor zijn rol en die past bij zijn competenties. Soms is bijvoorbeeld geen verpleegkundige nodig, maar een voedingsassistent. Dat is te zien op de smartphone. Sieling: “Dat scheelt ons enorm veel stress en werk. De toewijzing van bedden en patiënten is bovendien dynamisch”. Pluer: “Het kan voorkomen dat de gebruikelijke indeling niet past, omdat een patiënt meer zorg nodig heeft dan gebruikelijk voor dat bed. Dan kan een bed eenvoudig worden toegewezen aan een verpleegkundige die meer ruimte heeft op dat moment. Dat kun je per dag instellen.” Het ziekenhuis begint relatief bescheiden, met het monitoren van vitale waarden. Maar het plan is om ook bijvoorbeeld infuuspompen of voedingspompen op te nemen in het nieuwe platform. In de toekomst zou ook zorg op afstand geïntegreerd kunnen worden, mocht daar behoefte aan zijn. Oosterkamp: “Het platform is op de toekomst voorbereid.”

'Het platform is op de toekomst voorbereid.'
Eric Oosterkamp, Manager Commercie Croonwolter&dros

Flexibele planning

Het systeem moet nog worden geïmplementeerd. Dat is anders dan gepland. “De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zorgen voor vertraging”, zegt Sieling. “Bepaalde chips zijn nu gewoon niet verkrijgbaar.” Juist op zo'n  moment blijkt de meerwaarde van vaste partners. Sieling is blij met de flexibiliteit van haar partners. En diep in haar hart is ze niet ongelukkig over de vertraging. “We zijn ook bezig met implementatie van een ZIS/EPD", zegt ze. 

“Dat vraagt al veel van de medewerkers.  Tegelijkertijd een nieuw VOS en MAS/MOS implementeren kan zeker, blijkt uit onze risico-in-ventarisatie, maar maakt het wel spannender. Nu kunnen we er relaxter naar toeleven. Dat is prettig.” Onderdeel van de implementatie is ook het trainen van de medewerkers. Sieling: “Dat doen we op een later moment in het proces, zodat we de kennis direct in praktijk kunnen brengen. Dan beklijft het beter.” De training gebeurt via een cascademodel. “Train de trainers”, zegt Pluer. “Wij trainen de super users. Op hun beurt gaan zij iedereen die er mee moet werken trainen.”

Samen het verschil maken

De verhouding tussen alle partners is heel goed. Oosterkamp: “Deze technologie gaat over mensenlevens. Wij zijn er trots op dat we het ziekenhuis daarbij mogen ondersteunen en zetten ons er volledig voor in.” Pluer sluit zich daar volledig bij aan. Dat wordt gewaardeerd, zegt Sieling. “Dit enthousiasme zorgt ervoor dat we optimaal kunnen samenwerken en de digitale mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Samen maken we het verschil tussen goede en excellente persoonlijke zorg.”

Stuur verhaal door