Nieuwe app "Varen Flevoland"

De provincie Flevoland is omgeven door water. Om de bewoners te beschermen tegen het hogere water buiten de polder, is Flevoland omgeven door dijken. Als je dus in Flevoland wilt gaan varen, dan moet je altijd door een sluis om de polder in of uit te kunnen. Ook kan het zijn dat je een brug tegen komt. Deze bruggen en sluizen worden op afstand bediend vanuit het provinciehuis in Lelystad.

Wil je een brug, een sluis of een combinatie daarvan passeren, dan moet je je eerst aanmelden bij de bedienaar in het provinciehuis. Dat kon altijd op twee manieren: via een aanmeldknop op de kade, of telefonisch via het doorlopen van een keuzemenu. Maar daar is nu een derde manier bij gekomen: aanmelden via de app “Varen Flevoland”. Deze app is, inclusief alle software, ontwikkeld door Croonwolter&dros Technische Automatisering en Informatisering (TAI) in opdracht van de provincie Flevoland. De vaarwegapp is onderdeel van het project GOBS (Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen). Croonwolter&dros Infrastructuur en TAI werken samen aan de upgrade  van 16 nautische objecten en de bediencentrale. 

"Varen Flevoland" app biedt vele voordelen

Het voordeel van aanmelden via de app “Varen Flevoland” is dat je direct de status kunt zien van de brug of sluis die je wilt passeren. Zo zijn bijvoorbeeld de doorvaartdiepte van een sluis en de doorvaarthoogte van een brug opgenomen. En als er een stremming is, wordt dat zichtbaar in de app. 

Daarnaast verschijnt er een notificatie als je de brug of sluis binnen 400 meter bent genaderd. Op deze manier wordt je er aan herinnerd om je aan te melden. Ook kan je je aanmelden voor een route van aaneengesloten bruggen of sluizen binnen een vaart. De bedienaar krijgt dan per brug of sluis een aanmelding te zien, rekening houdend met de gemiddelde vaartijd tussen twee te passeren objecten. Niet alleen het aanmelden is zo een stuk gemakkelijker, ook de bedienaar krijgt een goed beeld van het aantal vaarweggebruikers die een bepaalde brug of sluis willen passeren. Zo kan hij beter plannen wanneer welke brug of sluis bedient moet gaan worden.

"Varen Flevoland" app uitleg

App en software hackers proof

Naast het maken van de app “Varen Flevoland” heeft de afdeling TAI de software ontwikkeld die alle informatie voor de app - en op een later moment ook voor “smart mobility” - op een veilige manier beschikbaar stelt.

Om je te kunnen aanmelden via de app, moet het bediensysteem namelijk aan internet worden gekoppeld. Het is daarbij natuurlijk niet de bedoeling dat via deze koppeling hackers het bediensysteem zouden kunnen overnemen. In de door TAI ontwikkelde software zijn allerlei gerichte maatregelen genomen om misbruik van de app en overbelasting van het centrale bediensysteem te voorkomen. Croonwolter&dros Cyber Security (CS2) heeft tenslotte met firewalls de verbinding naar het internet beveiligd.

Stuur verhaal door