Meerjarige renovatie rwzi Tilburg voortvarend van start

Meerjarige renovatie rwzi Tilburg voortvarend van start

De rioolwaterzuivering in Tilburg is toe aan een grootschalige renovatie. Eén marktcombinatie voert binnen een raamcontract diverse deelprojecten uit. Daarbij is een bouwteam, waarin de opdrachtgever- en opdrachtnemer zijn vertegenwoordigd, aan zet.

De rwzi in Tilburg gaat op de schop om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen voor veiligheid en waterkwaliteit. Opdrachtgever Waterschap De Dommel wil daarnaast het energieverbruik van de installaties verder verminderen. Het waterschap heeft één marktpartij, de Water Zuiveringen Alliantie (WZA), gevraagd om deze klus de komende jaren te klaren. De WZA, een samenwerking van Mobilis, Croonwolter&dros, RWB, TAUW en Sweco, heeft hiervoor een raamcontract getekend.

“We hebben bewust gekozen voor een bouwteam. Zo kunnen we de procestechnische kennis van de rwzi inbrengen én de uitvoeringskennis van de markt."
Jan-Evert van Veldhoven - Manager Realisatie Waterketen bij Waterschap De Dommel

“Niet de prijs, maar vooral de kwaliteit is leidend”, zegt opdrachtgever Jan-Evert van Veldhoven, manager Realisatie waterketen bij Waterschap De Dommel. Maar was het waterbestuur hier ook meteen van overtuigd? “Een bestuurder vroeg zich af: geven we geen blanco check af? Nee, want op het einde van het project laten wij toetsen of het resultaat marktconform is. Heel transparant, met een open boekhouding.”

Stuur verhaal door