Het kan slimmer: met datagedreven asset management

Binnen de afdeling Technologie & Ontwikkeling van onze divisie Infra zijn Assetmanager Brendan Kleer en Consultant Jeroen Ruzicka druk bezig met het ‘verslimmen’ van onderhoud. Dat doen ze over de projecten heen, juist door ook in de projecten mee te werken. 

‘Bruggen, sluizen en gemalen, ofwel de ‘natte’ objecten van Rijkswaterstaat zijn uitgerust met een zogenaamd IA-bouwblok Object Data Services (ODS)’, vertelt Brendan. ‘IA staat voor Industriële Automatisering en het bouwblok ODS is een gestandaardiseerd ontwerp van hardware, software en procedures om operationele besturingsdata cybersecure uit deze kunstwerken te halen. Omdat deze objecten (via sensoren) waterstanden moeten kunnen doorgeven, werden zij voorzien van een bouwblok ODS. Tunnels nog niet. Vorig jaar hebben we de Noordtunnel tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht als eerste tunnel voorzien van dit bouwblok ODS.’

“Een betrouwbaarder inzicht in de te vervangen installaties en een voorspelbare programmering van budgetten.”

Een win-winsituatie 

Jeroen: ‘Rijkswaterstaat streeft ernaar hun objecten te voorzien van meerdere bouwblokken zoals ODS, maar bijvoorbeeld ook het 3B-bouwblok voor bediening, besturing en bewaking. In de aanbesteding voor het prestatiecontract TOP II voor het meerjarig onderhoud van een zestal rijkstunnels in West-Nederland Zuid, beschreven wij in ons kwaliteitsplan hoe we het onderhoud willen verslimmen door het meer voorspelbaar te maken. Onder andere door het gebruik van operationele besturingsdata. De eerste stappen hierin hebben we nu samen met Rijkswaterstaat gezet. Dit levert een win-winsituatie op: naast het zien aankomen van storingen, krijgt Rijkswaterstaat ook een betrouwbaarder inzicht in de te vervangen installaties en wordt de programmering van budgetten voorspelbaar.’ 

Afwijkend gedrag van installaties op afstand signaleren

Brendan: ‘We kunnen nu afwijkend gedrag van installaties zien dat ons wijst op potentiële problemen, bijvoorbeeld een pomp (om regenwater af te voeren) die vaak aan- en uitgaat terwijl het niet heeft geregend. Dan is er iets geks aan de hand. Door afwijkend gedrag tijdig te signaleren willen we storingen en uitval van installaties voorkomen. Dit doen we allereerst voor pompen, ventilatoren en verlichting van tunnels. Het doel is om op afstand de conditie van deze installaties te monitoren en tijdig in te grijpen. De pilot op de Noordtunnel is onderdeel van onze bredere propositie Infra Data Services: van databron tot gevalideerde geautomatiseerde onderhoudsacties.’

Samen creëren we vooruitgang

Jeroen: ‘Straks moet de kennis van deze pilot toepasbaar worden op andere tunnels en daar willen we een efficiënt en gestandaardiseerd proces voor hebben. De data die bij ons binnenkomt moeten worden opgeschoond en misschien wel verrijkt met andere data, van bijvoorbeeld het verkeer en het weer. Er moeten trends in worden herkend, wellicht door machine learning. En als je dan ontdekt dat bepaalde informatie een storing voorspelt, moet er een geautomatiseerde actie volgen. Dát bereiken, vraagt om een project overstijgende aanpak met intensieve samenwerking tussen interne en externe partijen. Zo praten we met leveranciers en onze afdeling Inkoop welke installaties welke sensoren zou moeten hebben en over de uitwisselbaarheid van onderdelen. We overleggen met onze ICT-afdeling over hoe we data moeten opslaan en beschikbaar stellen aan de service technici en maintenance engineers, want dit soort innovaties veranderen de werkprocessen. Ook wisselen we kennis uit met platforms als Centrum Ondergronds Bouwen en World Class Maintenance om onze ideeën aan te scherpen.’ 

“Door afwijkend gedrag tijdig te signaleren willen we storingen en uitval van installaties voorkomen”.

Effectieve aanpak innovatie 

Brendan: ‘De Noordtunnel is een voorbeeld van wat we doen. Vaak worden we ingezet als in een aanbesteding bepaalde kwaliteitsplannen worden gevraagd op het gebied van asset management, duurzaamheid of digitalisering. Dan stellen wij een ambitieus plan voor dat we, als we de aanbesteding gegund krijgen, ook moeten waarmaken. Op het project hebben we dan een ingang en volgen we een stapsgewijs innovatieproces van pilot, implementatie en opschaling. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat je hierdoor meteen kunt standaardiseren en opschalen voor andere projecten met vergelijkbare doelen. Dit is natuurlijk een veel fijnere situatie dan bij projecten interesse en budget vragen voor je innovatieve idee. Samen sneller met focus innoveren, daar gaan we voor!’ 

Jeroen Ruzicka (l) en Brendan Kleer (r)

Stuur verhaal door