Geen praatjes, maar gaatjes

We praten niet alleen over digitalisering, automatisering en standaardisering, we passen ze ook toe. Bij 3 grote nieuwbouwprojecten worden honderden gaten geboord door een boorrobot. De inzet van de Jaibot is een samenwerking van Croonwolter&dros met Hilti.

Hoofduitvoerder Diederick Brouwer:

"Je bepaalt vooraf of je project geschikt is voor inzet van een boorrobot. De robot neemt de exacte boorgaten over die aan het BIM-model zijn toegevoegd. En doordat je alles in BIM op elkaar afstemt voorkom je fouten. Plus het maakt ons werk ook veiliger, want met de boorrobot neem je de monteurs eentonig en zwaar werk uit handenĀ en je zet hen in op hun vakmanschap en het monteren van installaties."

Projectmanager Jan van Diermen:

"Hoe groter de scope van wat de robot boort, des te groter de optelsom van voordelen. De robot boort onder meer de gaten voor de installatiemodules, het afgaande leidingwerk, de klimaateilanden, de boringen van de bandrasters, de luchtkanalen en deĀ sprinklers. Dit vraagt meer tijd aan de voorkant voor afstemming met onderaannemers, maar die tijd verdien je terug in de uitvoering. De roep om standaardisering en slimmer bouwen klinkt steeds luider. Deze werkwijze draagt daar flink aan bij. Het is een kwestie van tijd voordat de inzet van een boorrobot vanzelfsprekend wordt."

Stuur verhaal door