Energiegebruik tunnelverlichting Westerscheldetunnel gehalveerd

De Verdieping, uitgave COB - voorjaar 2023
Foto's: Vincent Basler

De SON-T-lampen in de Westerscheldetunnel, met hun typerende oranje licht, worden eerder dan gepland vervangen door ledverlichting. De belangrijkste reden is de energiebesparing die hiermee wordt gerealiseerd. Voor het bepalen van de lichtkleur en de hoeveelheid licht zijn in 2022 en 2023 praktijkproeven in de tunnel uitgevoerd.

De Westerscheldetunnel is met een lengte van ruim zes kilometer de langste boortunnel van Nederland. De tunnel verbindt Walcheren met Zeeuws-Vlaanderen en was op 14 maart 2023 exact twintig jaar in gebruik.

“We hebben een deel van de tunneltechnische installaties ondertussen vervangen”, vertelt Harald Schoenmakers, directeur van de tunnelbeheerorganisatie N.V. Westerscheldetunnel. “Zo hebben we in de periode van eind 2016 tot en met half 2018 alle technische verkeersinstallaties, de communicatiesystemen en de besturings- en bedieningssystemen vervangen. Dat hebben we allemaal gedaan tijdens de nachtafsluitingen voor het reguliere onderhoud, waarbij een van de twee verkeersbuizen werd afgesloten en de andere tijdelijk geschikt werd gemaakt voor tegenverkeer.”

Voor de vervanging heeft de N.V. Westerscheldetunnel intensief samengewerkt met het consortium Westerscheldetunnel Maintenance*, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de tunnel tot en met 2033. “Eerst hebben we met 3D-modellen en lichtberekeningen de nieuwe armaturen geselecteerd”, stelt Martijn Bastiaanse van het consortium. “Na vergelijking van diverse modellen zijn we uitgekomen op een armatuur met een laag gewicht dat we eenvoudig, zonder boren, op de bestaande ophangconstructie kunnen monteren. Dat is met circa duizend armaturen in de tunnel een belangrijk pluspunt.” Vervolgens zijn gedurende een aantal nachtafsluitingen praktijkproeven in de tunnel uitgevoerd. 

“Naast het maken van een ontwerp voor de nieuwe verlichting in het centrale deel van de tunnel gaan we binnenkort ook aan de slag met de verlichting in de zogeheten ingangs- en uitgangszone”, aldus Rob Voogt van Croonwolter&dros aan. “Ook in deze delen van de tunnel wordt de bestaande verlichting vervangen door ledverlichting. Hiervoor zijn we met de leverancier, Signify, in gesprek over lichtberekeningen op basis van de uitgangspunten die we met de proeven hebben vastgesteld.

*Het consortium Westerscheldetunnel Maintenance bestaat uit Croonwolter&dros, BAM IVT en Mobilis en is tot en met 2033 verantwoordelijk voor het onderhoud van deze tunnel.

Stuur verhaal door