Een tunnel, viaduct of sluis met een eigen digitaal profiel?

Februari 2022

In de rubriek ‘De Pen’ in GWW-Bouw schetst Celeste Martens, Manager Technologie & Ontwikkeling, waaraan de infra-sector op het gebied van digitalisering behoefte heeft.

De GWW-sector kan wel een beetje Netflix technologie gebruiken

Stel je eens voor dat bruggen, tunnels en sluizen een eigen digitaal profiel zouden hebben, net zoals jouw Netflix profiel. Dit klinkt misschien humoristisch, maar er zit wel degelijk een overeenkomst tussen jou, die brug, die tunnel en die sluis. Of je nu mens bent, of een kunstwerk, er wordt inmiddels door stakeholders onnoemelijk veel data over jou verzameld. Netflix gebruikt jouw data om jouw  profiel te voeden. Op basis van dat profiel word je ingedeeld in groepen, in subgroepen en weer in sub-subgroepen. Met die gegevens wordt er voorspellend opgetreden. Zo krijg je films en series voorgesteld binnen jouw interesseprofiel. Sterker nog: Netflix investeert veel geld in het zelf maken van films en series, maar niet zonder de zekerheid vooraf dat er voorspeld kan worden dat de betreffende productie het goed gaat doen bij grote doelgroepen. Data is de brandstof voor de processen (de motor) waarmee we waarde creëren. Dat is bij Netflix zo en dat is in de GWW ook zo.

Wanneer komt die standaardtaal er nu eens?

We werken met heel veel soorten data. Analoge data van vroeger (papier), digitale data van het verleden, digitale data van nu, real-time data uit sensoren, data van buiten de organisatie... zo kunnen we doorgaan. En elke keer integreren we datasets, worden er nieuwe algoritmes geschreven en hebben we een unieke uitkomst, waaraan conclusies verbonden kunnen worden. Telkens opnieuw. We hebben het er binnen de digitalisering in de infra al langer over dat er standaardtaal moet komen. In aanbestedingen zijn partijen vaak op zoek naar dezelfde data, bijvoorbeeld de conditie van de assets. Er wordt veel hetzelfde werk verricht. Daarom wordt er steeds vaker binnen projecten naar standaardoplossingen gezocht. Dat scheelt tijd en geld. Als we naar standaardoplossingen kunnen, dan zou een logische stap vooraf de profilering zijn per objectsoort.

Standaard als het kan, maatwerk als het moet

Profielen dragen bij aan standaardisatie en vormen een belangrijk onderdeel van slimmer werken. Binnen een profiel mag er best maatwerk zijn, maar alleen wanneer iets niet met een standaard oplossing kan. Met dezelfde data die we nu uit assets verkrijgen doen we al heel veel, onder andere het uitvoeren van onderhoud op precies het juiste moment(voorspellend onderhoud). Alles wat je namelijk kunt voorspellen, levert voordeel op, in tijd, planning, beschikbaarheid, geld, hinder voorkomen, et cetera. Met slimme profielen die we toekennen aan assets kunnen we sneller werken, hoeven we minder lang data te verzamelen en kunnen we misschien wel met minder data toe, maar werken we wel sneller, efficiënter en hebben we het voordeel van meer uitwisselbaarheid.

Er is meer overleg nodig

We zullen -ook Europees- meer moeten gaan samenwerken, data standaardiseren en echt moeten gaan samenwerken. Zonder de juiste digitalisering gaan we de doelstellingen van 2030 en 2050 niet halen, is mijn gedachte. Er is een diepgaande wens tot digitaliseren in de infra, maar we weten nog lang niet wat voor mogelijkheden de digitale transformatie ons kan bieden. Laten we ons daarop focussen. En de conclusie dat het allemaal heel erg complex is, die is al te vaak getrokken en heeft geen waarde als conclusie. Dat mag nooit de dooddoener zijn om te stoppen met onderzoeken of te experimenteren.

Er is dus meer overleg nodig en iedereen mag ervan doordrongen zijn dat digitalisering de 'enabler' is voor de wendbaarheid die we nodig hebben om samen de doelstellingen te halen. Graag wil ik afsluiten met de opmerking dat inmiddels de discussie niet meer gaat over wie nou de eigenaar van specifieke data is, maar meer over wie de eigenaar is van de algoritmes waarmee we de 'numbers crunchen'. Er moet geld verdiend worden tenslotte. Daarom is het goed om ook nieuwe verdienmodellen te onderzoeken, zodat het delen van kennis meer gestimuleerd wordt. Waar dan het onderscheidend vermogen nog zit? Dat zit bij de mensen die achter de innovaties staan. Voordat iets digitaal als oplossing beschikbaar is, zat het in iemands hoofd. Innoveren en oplossingen bedenken voor problemen is een 'ongoing process', omdat alles om ons heen verandert: door de mens, voor de mens.

Stuur verhaal door