Dataplaform voor Waterschap Brabantse Delta

Waterschappen maken voor het transport van afvalwater gebruik van een omvangrijk netwerk van pers- en vrijvervalleidingen, persstations en gemalen. Meetinstrumenten registreren het procesverloop door dit gehele netwerk.

Beter inzicht in het gehele transportstelsel voor afvalwater

Croonwolter&dros heeft met partner Motion10 een dataplatform ontwikkeld. Op dit platform is alle data real time beschikbaar die gegenereerd wordt door de meetinstrumenten. Waterschap Brabantse Delta krijgt daardoor een veel beter inzicht in de prestaties en onderhoudsbehoeften van het gehele transportstelsel voor afvalwater.

De voordelen van het dataplatform

Projectleider Alexander Proost: “Medewerkers van onze centrale regiekamer (CRK) krijgen nu 24/7 toegang tot een dashboard in Power BI. Daarmee kan het Waterschap accuraat handelen en specifieker onderhoud plegen naar behoefte en noodzaak (verlaging onderhoudskosten) en storingen voorkomen (verbetering prestaties).” ​​​​​​

Print screens dataplatform

"Met het dataplatform krijgt Waterschap Brabantse Delta veel beter inzicht in de prestaties en onderhoudsbehoeften van het gehele transportstelsel voor afvalwater."
Alexander Proost - Projectleider Croonwolter&dros

Eerste stap naar dataverwerking in de cloud

Waterschap Brabantse Delta maakt hiermee een eerste stap naar dataverwerking in de cloud. De oplossing is zeer geschikt voor data-uitwisseling met o.a IoT devices van het Waterschap en volledig event driven: de rapportages worden elk uur ververst met de nieuwste data uit de IoT devices.

Waterschap Brabantse Delta is met het dataplatform een voorloper binnen haar sector.

Stuur verhaal door