Croonwolter&dros helpt bedrijven met verduurzaming van industriële installaties

In de huidige energietransitie wordt de rol van technologische vooruitgang steeds belangrijker. Daarom is een bedrijf als Croonwolter&dros, dat al meer dan 145 jaar voorop loopt bij nieuwe ontwikkelingen, een belangrijke aanjager van verduurzaming in de industrie. ‘We hebben de kennis, ervaring en het vakmanschap om intelligente systemen en integrale, duurzame oplossingen te bedenken’, zegt regiodirecteur in Amsterdam, Godert van Dedem. ‘Dergelijke installaties ontwikkelen, implementeren, beheren en onderhouden we.’

De EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Als tussentijdse doelstelling moet Nederland in 2030 minimaal 55 procent minder broeikasgassen uitstoten in vergelijking met 1990. ‘Van de ambitie om over zeven jaar in Nederland een totale reductie van 22 megaton broeikasgas te hebben gerealiseerd, moet 5,2 megaton bespaard worden door de industrie’, legt Van Dedem uit.

Duurzame strategie

Dat is een flinke uitdaging. Omdat Croonwolter&dros de ambitie heeft om Nederland veiliger én duurzamer te maken, wil de industrietak van het bedrijf een maximale bijdrage leveren aan het besparen van die uitstoot. ‘Het verduurzamen van Nederland en de daarbij behorende energietransitie zijn dan ook een essentieel onderdeel van onze strategie’, ziet Van Dedem. ‘Niet alleen door het beperken van uitstoot bij onze eigen activiteiten, maar ook door ons te focussen op uitdagingen aan de aanbod- en vraagkant van de Nederlandse energie.’

Transformatiestation als energie-hub

Wanneer Van Dedem het over de aanbodkant heeft, doelt hij niet op het opwekken van energie. ‘Ik bedoel hiermee de bijdrage die Croonwolter&dros Industrie levert aan het transport en de distributie van duurzame energie. Zo ontwerpen, installeren, renoveren, onderhouden en beheren wij bijvoorbeeld hoogspanningsstations. Dit doen wij samen met zowel TenneT als lokale netbeheerders’, aldus Van Dedem, die een mooi voorbeeld geeft over de installatie van het gloednieuwe transformatiestation in Wijk aan Zee.

‘Daar worden straks voor de kust grote windmolenparken in zee gebouwd voor de opwek van enorme hoeveelheden duurzame energie. Maar als je vervolgens die groen verkregen stroom niet verder het land op krijgt, heb je er niet zoveel aan. Dus voordat al die windparken klaar zijn, zijn we nu al bij Wijk aan Zee bezig om dat toekomstige vermogen te kunnen ontvangen. Je kunt dat transformatiestation zien als een hub voor duurzame energie. Zo kan de zware industrie, die een directe aansluiting bij het hoogspanningsnetwerk van TenneT heeft, direct toegang krijgen tot deze groene stroom. De rest van de duurzame energie wordt doorgestuurd naar de netbeheerders, die vervolgens onder andere de consument van spanning voorzien.’

‘Het verduurzamen van Nederland en de daarbij behorende energietransitie zijn een essentieel onderdeel van onze strategie."
Godert van Dedem, Regio Directeur Croonwolter&dros Industrie

Business case op maat

Naast het meewerken aan de beschikbaarheid van voldoende duurzame energie, focus Croonwolter&dros zich ook op de vraagkant. ‘Zo zijn wij met onze klanten continu in gesprek over het verduurzamen en efficiënter krijgen van hun bestaande werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Ook kunnen we bedrijven bezoeken en een opname doen. Dan kijken we ten eerste of er procesoptimalisaties mogelijk zijn’, legt Van Dedem uit.

Ten tweede kijkt Croonwolter&dros naar de installaties die een bedrijf heeft en of daar anno 2023 modernere technologieën, technieken en onderdelen voor bestaan. ‘We maken dan een rapport op en kijken of we de installatie hardware-matig zouden kunnen upgraden. En zo ja, wat het de klant dan aan besparing of winst zal opleveren. We bieden derhalve een maatwerk business case aan. Met als gevolg dat je energiezuiniger kan gaan werken, de energierekening omlaag gaat, er minder CO2-uitstoot zal zijn, je efficiënter gaat produceren of dat er minder warmte vrijkomt. Dat soort uitkomsten realiseren we voor bedrijven.’

Kennis aan de voorkant inbrengen

Van Dedem geniet ervan als er een significante winst op het gebied van duurzaamheid wordt geboekt. ‘Zo hebben we recentelijk een energie-slurpende koelinstallatie vervangen, waardoor er nu veel minder energie wordt verbruikt. Maar of het nu gaat om het vernieuwen van warmtewisselaars of het opzetten van waterstofprojecten, de duurzame kansen zijn legio’, geeft Van Dedem aan. ‘Zo helpen wij bijvoorbeeld ook mee om de gasturbines van een klant gereed te maken voor het duurzamere biogas. Daardoor wordt zijn biologische footprint kleiner. Omdat wij al tijdens de engineering van de aanpassingen meedenken, brengen wij onze expertise ten aanzien van het verduurzamen van installaties aan de voorkant van het proces in. Hierdoor zijn we in staat om snel mee te gaan als de klant besluit om daadwerkelijk een investering in zijn installaties te doen.’

De kracht van van onze mensen

De kracht van Croonwolter&dros ligt in de technische knowhow. ‘We hebben een prachtige combinatie van ervaren medewerkers die techniek kunnen dromen, met daarnaast het jeugdige elan van jonge, slimme mensen die dolgraag naar vernieuwing zoeken. Dat is op het complexe gebied van verduurzaming een ideale mix. Zo ontstaan de beste nieuwe ideeën.’

Stuur verhaal door