Column | zorgnetwerk voor het vastgoed?

In mijn dagelijkse werk zoek ik naar een optimale verbinding tussen vraag en aanbod. Vaak gaat dit goed; soms is het een zoektocht. Hoe richten wij samen een netwerk in rondom het zorgvastgoed? Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft een vernieuwd, toekomstbestendig OK-complex, dat een brede regio van optimale zorg voorziet. Een succesvol project! Wat bepaalt dat succes, en wat kan succes in de weg staan? In het afgelopen jaar zag ik de negatieve trend ontstaan, dat bij een aantal grote herontwikkelingsopgaven de prijsstelling van marktpartijen significant afwijkt van het budget dat ziekenhuizen tot hun beschikking hebben. Gevolg: vertraging en onnodige kosten voor de zorg, haar adviseurs en de markt.

In een grote herontwikkelingsopgave is het opmerkelijk dat niet altijd alle kennis en expertise uit de markt optimaal wordt benut.

Waar gaat het mis? Stel je een trechter voor waarin wij als technologie-consultant onze expertise inbrengen en koppelen aan de uitdagingen in de zorgsector. Dat staat of valt wat mij betreft met transparantie, uitgebalanceerde randvoorwaarden en maximale flexibiliteit met het oog op de veranderende zorgvraag. In een grote herontwikkelingsopgave is het opmerkelijk dat niet altijd alle kennis en expertise uit de markt optimaal wordt benut. De vraag is of je de kennis van partijen die een prominente rol spelen bij deze opgave, waaronder technologie- en ICT-bedrijven, bouwkundig aannemers en OEM-ers, niet eerder in dit proces moet meenemen? Alleen dan kan het ziekenhuis gebruikmaken van de laatste innovatieve technologie en écht tempo maken.

In een aantal gevallen zie ik dat ziekenhuizen hun budget bij de start van de aanbesteding van een groot project delen met de markt. Voordeel: marktpartijen starten met een budgettoets en denken proactief mee over optimalisaties om op het gewenste budget te komen. Iedereen wil maximale kwaliteit voor het beschikbare budget. Laat ons in de planfase vooraan staan en meedenken. Tegelijkertijd zie ik dat we ook gebonden zijn aan prijsstijgingen veroorzaakt door cao-afspraken in bouw en techniek en van materiaal.  

Voordeel: marktpartijen starten met een budgettoets en denken proactief mee over optimalisaties om op het gewenste budget te komen.

En ja, ik zie echt nog wel perspectief. Ik ben juist trots op wat werkt en zie de huidige uitdagingen als een stap voorwaarts. Dit vraagt wel om een andere samenwerking in de keten. We werken niet langer in een treintje achter elkaar, maar naast elkaar. In de zorg is steeds meer aandacht voor netwerkzorg. Zorgverleners werken op een gecoördineerde manier samen rondom een patiënt of cliënt en hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Hiermee wordt de toegankelijkheid, kwaliteit en efficiency van de zorg verbeterd en de patiëntveiligheid vergroot. Waarom organiseert de bouwkolom zich niet in een zorgnetwerk voor het vastgoed? Iedere partij brengt zijn unieke kennis en expertise in, samen met het ziekenhuis en haar adviseurs nemen wij de verantwoordelijkheid om te komen tot een toekomstbestendig, flexibel en duurzaam huis, dat het primaire zorgproces optimaal faciliteert met voorspelbare exploitatielasten.

Wie doet er mee?

Stuur verhaal door